Боеприпаси (в мн.ч.) е общо наименование на консумативи за въоръжението,[1] предназначена за поразяване на жива сила и военна техника, разрушаване на съоръжения и укрепления, а също така за изпълнение на специални задачи (осветяване, задимяване, радиозаглушаване и др.). Към боеприпасите се отнасят авиационните и дълбочинни бомби, артилерийските изстрели и снаряди, бойните части на ракети и торпеда, гранатите, инженерните и морски мини, патроните за стрелково оръжие, подривните заряди, реактивните снаряди и др. Боеприпасите се класифицират:

20 мм. боеприпаси за автоматичното самолетно оръдие М-61 Vulcan

по вид

– артилерийски

– авиационни

– морски

– стрелкови

– инженерни

</gallery>

по предназначение

– основни (за поразяване на цели)

– специални (за осветяване, задимяване и др.)

– спомагателни (учебни, халосни, за специални изпитания и др.)

по вида на заряда

– с конвенционални взривни вещества

– за обемен взрив

– ядрени

– химически

– биологически и др.

патрони за стрелково оръжие

– с обикновен куршум

– с куршум с повишена пробивност

– с куршум с намалена скорост

– с бронебоен куршум

– с трасиращ куршум

– с бронебойно-запалителен куршум

– с бронебойно-запалително-трасиращ куршум

– със специално изпълнение

– халосни

– учебни

изстрели за танкова, противотанкова, полева и самоходна артилерия

– с осколочно-фугасен снаряд

– с бронебойно подкалибрен снаряд

– с кумулативен снаряд

– с касетъчен снаряд с кумулативно-осколъчни елементи

– със снаряд за радиосмущения

– с осветителни снаряди

– с димни снаряди

– с прицелно –целеуказващи снаряди

– практически за учебна стрелба

реактивни снаряди за системи за залпов огън

– осколъчно-фугасни

– увеличена ефективност

– с кумулативно-осколъчни елементи

– за разполагане на минни заграждения

– с димна глава

– осветителни

– за радиосмущение

– имитатори на въздушни цели

– с термобарична глава

– с разузнавателни безпилотни летателни апарати

– учебно-тренировъчни

ракети за противотанкови ракетни комплекси

– управляеми в контейнери

– многоцелеви-управляеми

– с лазерна глава за самонасочване

мини за минохвъргачки

– осколъчни

– осколъчно-фугасни

– димни

– запалителни

– активно-реактивно-фугасни

– осколъчно-касетни

– осветителни

изстрели за гранатомети (гранатохвъргачки)

– с осколъчно, осколъчно-фугасна граната

– с термобарична граната

– със сълзотворна граната

– със светозвукова граната

– с димна граната

– със запалителна граната

– с маркираща граната

– с осветителна граната

– с реактивно противотанкова граната

– с реактивна многоцелева граната

– с практическа граната за учебна стрелба

ракети и изстрели за зенитни системи и оръдия

– зенитни управляеми ракети

– ракети-имитатори

– учебно-тренировъчни ракети

– глави за самонасочване на зенитно-управляеми ракети

– с осколочно-фугаснен снаряд

– с бронебойно подкалибрен или трасиращ снаряд

– със снаряд за радиосмущения

– практически за учебна стрелба

ръчни гранати

– противотанкови

– кумулативни

– осколъчно-дистанционни

– настъпателни

– отбранителни

– ослепяващи и оглушаващи

– сълзотворни

– светозвукови

– димни

– специални

инженерни боеприпаси

– противотанкови мини

– противотранспортни мини

– противопехотни мини

– противодесантни мини

– противокорабни мини

– речни и морски мини

авиационни бомбови средства за поразяване

– фугасни

– осколъчно-фугасни

– обемно-детониращи

– за унищожаване на укрепени съоръжение

– универсални

– запалителни

– светещи

– фотографски

– касетъчни

– коригиращи

– запалителни контейнери

– средства за потушаване на пожари

– учебни и др.

авиационни ракети

– управляеми

– неуправляеми

– реактивни снаряди и др.

сигнални, осветителни, шумови средства

взривни вещества и барути