Болярово (община)

община в България

Община Болярово се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на област Ямбол.

Община Болярово
      
Общи данни
ОбластЯмбол
Площ667.88 km²
Население4 099 души
Адм. центърБолярово
Брой селища20
Сайтbolyarovo.bg
Управление
КметХристо Христов
(БСП за България; 1995)
Общ. съвет11 съветници
Община Болярово в Общомедия
Топографска карта на община Болярово.

География редактиране

Географско положение, граници, големина редактиране

Общината е разположена в югоизточната част на област Ямбол. С площта си от 667,881 km2 е 4-та по големина сред 5-те общини на областта, което съставлява 20,14% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси редактиране

Релеф редактиране

Релефът на общината е хълмист, като територията ѝ попада в пределите на Тунджанската хълмиста област.

Южната половина на общината е заета от северните разклонения на Дервентските възвишения, в които на 2 km югозападно от село Крайново, в непосредствена близост до границата с Република Турция се издига най-високата им точка връх Гюргенбаир 555,2 m, явяващ се и най-високата точка и на цялата община.

В източните предели на общината се простират крайните западни, най-високи части на рида Каратепе – най-северният рид на планината Странджа. На 2 km североизточно от село Вълчи извор, на границата с община Средец се намира най-високата му точка – връх Сарлъка 472,8 m.

В северните райони на община Болярово попадат крайните южни части на възвишението Бакаджиците. Най-високата им точка в пределите на общината се намира на 3 km северозападно от село Камен връх, на границата с община Стралджа – връх Ченгрелибаир 407,6 m.

Югозападно от село Попово, на границата с община Елхово, в коритото на Поповска река е разположена най-ниската точка на община Болярово – 128 m н.в.

Води редактиране

През средата на общината, от югоизток на северозапад, на протежение от близо 50 km протича горното и средното течение на Поповска река (72 km, ляв приток на река Тунджа). Поповска река извира под името Воденска река на 482 m н.в. в местността Белия гръбнак, в източната част на Дервентските възвишения, в непосредствена близост до границата с Турция. В най-горното си течение до (село Воден) протича в тясна и залесена долина, в началото на запад, а след това на север. След селото завива на северозапад, като долината ѝ запазва тесния си характер до град Болярово, но вече обезлесена. След града долината на Поповска река значително се разширява, появяват се множество меандри и няколко пъти сменя посоката си на течение – от Болярово на североизток, в района на село Дъбово на северозапад, а след село Попово и до устието си, което е на територията на община Елхово – на югозапад. На Поповска река, североизточно от село Малко Шарково е изграден големият язовир Малко Шарково (13,3 km2).

Северно от град Болярово в нея, отдясно се влива Крушевска река (39 km, Кошудере). Тя извира на 306 m н.в. в най-северозападната част на Странджа планина, на 3 km североизточно от село Голямо Крушево. Тече в югозападна посока в плитка долина. Влива отдясно в Поповска река от басейна на Тунджа на 169 m н.в., на 2,8 km на север-североизток от град Болярово. Площта на водосборния ѝ басейн е 43 km2, което представлява 8,07% от водосборния басейн на Поповска река.

В югозападната част на общината, през село Иглика протича горното течение на Боялъшка река (Лалковска река, десен приток на Араплийска река, от басейна на Поповска река). Боялъшка река извира под името Чакърлия на 502 m н.в. от Дервентските възвишения, на 700 m южно от връх Гюргенбаир и протича в северозападна посока в тясна и залесена долина през северните разклонения на Дервентските възвишения.

Населени места редактиране

Общината се състои от 20 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:[1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име)
Болярово 1029 39,395 Паша кьой Крайново 21 23,822 Ходжа кьой
Воден 273 72,180 Дере кьой Малко Шарково 190 21,518 Малък Боялък
Вълчи извор 25 7,900 Курт бунар Мамарчево 325 36,541 Мураданлии
Голямо Крушево 149 53,258 Ахлатлии Оман 54 26,356 Омана
Горска поляна 50 41,060 Яйладжик Попово 229 46,447 Папазкьой
Денница 35 21,730 Гюндюзлери Ружица 92 18,812 Капаклъ ени кьой
Дъбово 19 19,570 Мешелии Ситово 70 21,858 Елеменлии
Златиница 19 12,374 Даут беглии Стефан Караджово 410 47,234 Ичме
Иглика 10 17,969 Турфанлии Странджа 17 51,711 Кайбулар
Камен връх 24 26,261 Таш тепе Шарково 77 61,885 Голям Боялък
ОБЩО 3118 667,881 няма населени места без землища

Административно-териториални промени редактиране

 • Указ № 609/обн. 18 декември 1889 г. – преименува с. Ичме на с. Стефан Караджово;
 • през 1896 г. – заличено е с. Исуфлар (Исуфларе, Юсуфларе) без административен акт поради изселване;
 • Указ № 86/обн. 26 март 1924 г. – преименува с. Дере кьой на с. Воден;
 • МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Паша кьой на с. Болярово;
– преименува с. Курт бунар на с. Вълчи извор;
– преименува с. Ахлатлии на с. Голямо Крушево;
– преименува с. Яйладжик на с. Горска поляна;
– преименува с. Гюндюзлери на с. Денница;
– преименува с. Мешелии на с. Дъбово;
– преименува с. Даут беглии на с. Златиница;
– преименува с. Турфанлии на с. Иглика;
– преименува с. Таш тепе на с. Камен връх;
– преименува с. Ходжа кьой (Оджа кьой) на с. Крайново;
– преименува с. Малък Боялък на с. Малко Шарково;
– преименува с. Дере махле на с. Малък Воден;
– преименува с. Мураданлии на с. Мамарчево;
– преименува с. Омана на с. Оман;
– преименува с. Караклъ ени кьой (Ново село) на с. Ружица;
– преименува с. Елеменлии на с. Ситово;
– преименува с. Кайбулар (Кайбиляре, Къмбиляр) на с. Странджа;
– преименува с. Голям Боялък на с. Шарково;
 • МЗ № 3080/обн. 23 ноември 1940 г. – заличава с. Малък Воден и го присъединява като квартал на с. Воден;
 • Указ № 546/обн. 15 септември 1964 г. – признава с. Болярово на с.гр.т. Болярово;
 • Указ № 1942/обн. 17 септември 1974 г. – признава с.гр.т. Болярово на гр. Болярово.

Население редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[2]

Година на
преброяване
Численост
1934 19 789
1946 21 667
1956 18 887
1965 14 909
1975 10 096
1985 8 546
1992 7 454
2001 5 638
2011 4 160
2021 3 118

Етнически състав редактиране

Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[3]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 4160 3312 33 566 27 19 203 100,00 79,61 0,79 13,60 0,64 0,45 4,87
Болярово 1231 1109 3 87 5 3 24 Болярово 90,08 0,24 7,06 0,40 0,24 1,94
Воден 347 235 9 98 0 5 0 Воден 67,72 2,59 28,24 0,00 1,44 0,00
Вълчи извор 41 37 0 0 4 0 0 Вълчи извор 90,24 0,00 0,00 9,75 0,00 0,00
Голямо Крушево 272 252 0 12 1 Голямо Крушево 92,64 0,00 4,41 0,36
Горска поляна 72 71 0 0 0 Горска поляна 98,61 0,00 0,00 0,00
Денница 81 68 0 12 0 Денница 83,95 0,00 14,81 0,00
Дъбово 72 72 0 0 0 0 0 Дъбово 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Златиница 42 31 9 0 Златиница 75,60 21,42 0,00
Иглика 18 12 0 0 0 0 6 Иглика 66,66 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
Камен връх 28 27 0 0 0 Камен връх 96,42 0,00 0,00 0,00
Крайново 45 32 0 13 0 0 0 Крайново 71,11 0,00 28,88 0,00 0,00 0,00
Малко Шарково 205 158 4 0 42 Малко Шарково 77,07 1,95 0,00 20,48
Мамарчево 370 254 3 105 3 Мамарчево 68,64 0,81 28,37 0,81
Оман 81 74 0 7 0 0 0 Оман 91,35 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00
Попово 317 217 9 67 23 Попово 68,45 2,83 21,13 7,25
Ружица 111 94 0 9 8 0 0 Ружица 84,68 0,00 8,10 7,20 0,00 0,00
Ситово 72 55 16 0 0 Ситово 76,38 22,22 0,00 0,00
Стефан Караджово 514 319 86 3 103 Стефан Караджово 62,06 16,73 0,58 20,03
Странджа 42 39 0 0 0 Странджа 92,85 0,00 0,00 0,00
Шарково 199 156 0 42 0 0 1 Шарково 78,39 0,00 21,10 0,00 0,00 0,50

Вероизповедания редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[4]

Численост Дял (в %)
Общо 4 160 100,00
Православие 2 779 66,80
Католицизъм 22 0,52
Протестантство 85 2,04
Ислям 15 0,36
Друго 0 0,00
Нямат 236 5,67
Не се самоопределят 179 4,30
Непоказано 844 20,28

Транспорт редактиране

През общината преминават изцяло или частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 92,5 km:

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

 1. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 2. Дигитална библиотека на Национален статистически институт – каталог // nsi.bg. Архивиран от оригинала на 2018-06-13. Посетен на 11 октомври 2020. (на английски)
 3. „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 октомври 2020. (на английски)
 4. „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 октомври 2020. (на английски)

Външни препратки редактиране