Отваря главното меню

Борис Стефанов

български ботаник и дендролог

Академик Борис Стефанов Попов е български ботаник и дендролог, един от основоположниците на тази дисциплина в България.

Борис Стефанов
български ботаник
Роден
Починал
12 декември 1979 г. (85 г.)
Научна дейност
Област Биология
Вторият випуск лесовъди пред Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет (сега Биологически факултет), юни 1930 година Отпред седнали преподавателите. Отляво надясно: Васил Стоянов (лесоползване), Борис Стефанов (дендрология, анатомия на дървото, горска фитоценология), Тодор Димитров (частно лесовъдство (горски култури)), Темелко Иванчев (горска таксация, лесоустройство), Тома Захариев (общо лесовъдство), Методи Русков (общо лесовъдство)

От 1928 г. преподава в Лесовъдния отдел на Софийския университет, развил се по-късно в днешния Лесотехнически университет. През 1949 г. оглавява новосъздадената катедра Дендрология с анатомия на дървото.

БиографияРедактиране

Роден е на 8 юни 1894 г. в София. Баща му е от далматински произход, опълченец от Освободителната война. Майка му, българка от София, умира при раждането му и той е даден за осиновяване на бездетното семейство на Стефан и Велика Попови, чиято фамилия приема.

Борис Стефанов следва естествена история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) от 1911 г., но прекъсва за няколко години, тъй като е призован в армията и участва в Първата световна война. Завършва Университета през 1919 г. и от 1920 г. постъпва на работа като „кустос“ (отговорник за хербарийните сбирки) във Физико-математическия факултет на СУ.

От есента на 1921 г. е асистент по земеделска ботаника в новосъздадения Агрономически факултет, от 1926 – частен, а от 1928 – редовен доцент по дендрология в създадения Лесовъден отдел към Агрономическия факултет. От 1931 г. е извънреден, а от 1945 г. – редовен професор. От 1948 г. е академик.

Борис Стефанов е ботаник със световна известност и признание. Описал е като нови за науката голям брой растителни видове. Според известния наш ботаник и историограф на ботаниката Стефан Станев обемът на написаните трудове по ботаника от всички наши ботаници докъм 1950 г. може да се съпостави с обема на написаното от Борис Стефанов дотогава. Според друг наш изтъкнат ботаник – Стефан Ив. Кожухаров (1933 – 1997), „Б. Стефанов се отличава с мащабност на обобщения и идеи, която не е по възможностите на нито един ботаник от неговите съвременници и от последвалите го до днес изследователи на растителната покривка на България“.

Продължава да твори до края на живота си – 12 декември 1979 г.

Основни трудовеРедактиране

  • „Флора на България“ (заедно с акад. Николай Стоянов; първата българска флора, писана от български учени, претърпяла четири издания: 1924 – 25, 1933, 1948 и 1965 – 66, последното издание заедно с Борис Китанов)
  • „Фитогеографски елементи в България“ (1943)
  • „Произхождение и развитие на вегетационните типове в Родопите“ (1927)
  • „Монография на рода“ Colchicum (1926)
  • „Топографска флора на България“ (1931, заедно с акад. Даки Йорданов)
  • „Горските формации в Северна Странджа“ (1924)
  • „Опит за установяване на една паралелна класификация на климатите и вегетационните типове“ (1930)

ИзточнициРедактиране

  • Станев С., Желев П., 2006. Борис Стефанов. Биобиблиография. С., Изд. на ЛТУ, 192 с.
  • www.dendrologybg.com