Боровинка

род растения
Тази статия е за растението. За гъбата вижте Виолетка.

Боровинките (Vaccinium) са род покритосеменни растения от семейство Пиренови (Ericaceae). Включва около 450 вида храсти, разпространени главно в по-хладните части на Северното полукълбо.

Боровинка
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (Angiospermae)
(без ранг):Еудикоти (eudicots)
(без ранг):Астериди (asterids)
разред:Пиреноцветни (Ericales)
семейство:Пиренови (Ericaceae)
подсемейство:Vaccinioideae
род:Боровинка (Vaccinium)
Научно наименование
Linnaeus, 1753
Боровинка в Общомедия
[ редактиране ]

В България се срещат 4 вида от род Боровинка (Vaccinium) – Червена (vitis-idaea), Черна (myrtillus), Синя (uliginosum) и Кавказка (arctostaphylos)

- Червената боровинка е с червени плодове, презимуващи твърди листчета с подгънат ръб, а другите 3 вида са с тъмносини плодове, опадващи меки листчета с неподгънат ръб.

- Кавказката боровинка в България е храст висок до 3 метра (в Кавказ стига до малко дръвче) и се среща само в Странджа, а другите 3 вида са храстчета до 40 см височина и се срещат във всички наши високи планини.

- Кавказката боровинка расте най-ниско, между 150 и 300 m надморска височина, Червената – над 700, Черната – най-често над 1000, а Синята – най-високо – над 1700.

- Червената и Синята боровинки са с целокрайни листчета, а листчетата на Черната и Кавказката са с назъбен ръб.

- Завръза на върха на плода на Черната боровинка има вид на лунен кратер, а на Синята завръза е с форма на вдлъбнат кръст.

- Единствено листчетата на Синята боровинка синеят и са обратно-яйцевидни, а плодовете и имат гълъбово-синкав налеп.

- Единствено листчетата на Червената боровинка имат точки по долната страна, и са врязани обратно-едностранно на върха.

- Единствено плодовия сок на Черната боровинка оцветява във виолетово.

- Синята боровинка е с най-фин вкус, съвсем близко под нея стои вкуса на Черната, а плодът на Червената не е така сочен и е далеч назад по вкусови качества. Но поради факта, че Червената боровинка зрее по-късно, тогава когато вече ги няма плодовете на Синята и Черната, тя се ползва масово, като ободряваща храна от туристите.

Подрод Oxycoccus
Подрод Vaccinium