Борово (община)

община в област Русе
Вижте пояснителната страница за други значения на Борово.

Община Борово се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Русе.

Борово (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Русе
Площ252.23 km²
Население6 276 души
Адм. центърБорово
Брой селища7
Сайтborovo.org
Управление
КметВалентин Великов
(ГЕРБ; 2015)
Общ. съвет13 съветници
  • ГЕРБ (8)
  • БСП (3)
  • ДПС (2)
Топографска карта на община Борово.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината се намира в югозападната част на Област Русе. С площта си от 252,227 km2 е най-малката сред 8-те общини на областта, което съставлява 8,71% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Територията на община Борово се намира на границата между западната част на Източната Дунавска равнина и източната част на Средната Дунавска равнина, като заема най-издигнатата част от междуречието между долните течения на реките Янтра и Русенски Лом. Релефът на общината е равнинно хълмист, с надморска височина от 30 – 50 m на северозапад до 300 m на югоизток, като благоприятства за развитие на земеделието и улеснява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура. Най-високата ѝ точка връх Сивритепе (309,7 m) се намира западно от град Борово, а най-ниската ѝ точка от 17 m н.в. – на брега на река Дунав, североизточно от село Батин. Крайния северозападен ъгъл на общината се заема от източната част на малката Батинска низина (5 km2), разположена покрай десния бряг на Дунав.

Води, климат, растителност

редактиране

По северната граница на общината с Румъния на протежение от 10 km (от km 521 до km 531, километрите се отчитат нагоре от устието на реката) преминава част от течението на река Дунав. В нея, северно от село Батин е разположен остров Батин, втория по големина (4,2 km2) български дунавски остров.

Климатът е умерено континентален. Летните суховеи и недостатъчните валежи причиняват ерозия на почвата. Характерни за зимния сезон са силните североизточни ветрове, които нанасят поражения на посевите, създават транспортно-комуникационни и битови проблеми. Съчетанието от релеф, [[климат, води и почвено разнообразие дават възможности за отглеждане предимно на зърнени и фуражни култури и лозя.

За разлика от по-голямата част на Област Русе, чиято растителност е с бедно биоразнообразие, в община Борово растителността се характеризира със сравнително големи естествени горски масиви, като преобладават иглолистните и смесените гори.

Разпределение на земите

редактиране

От общата площ на общината 74,44% е селскостопанския фонд, 15,17% е горски фонд, 4,48% фонд населени места, 5,91% пътища, водни площи и др. По форми на собственост територията на общината е разпределена както следва: частна собственост – 58,13%; държавна собственост – 17,94%; общинска собственост – 13,17%; собственост на юридически лица – 10,76 %.

Население

редактиране

Етнически състав

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по азбучен ред):[1]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 6101 3791 1005 1000 28 29 248 100.00 62.13 16.46 16.39 0.45 0.47 4.06
Батин 596 213 366 10 5 Батин 35.73 61.40 1.67 0.83
Борово 2045 1653 115 19 15 13 230 Борово 80.83 5.62 0.92 0.73 0.63 11.24
Брестовица 269 247 17 1 Брестовица 91.28 6.31 0.37
Волово 168 108 58 0 0 Волово 64.28 34.52 0.00 0.00
Горно Абланово 1081 557 33 486 0 Горно Абланово 51.52 3.05 44.95 0.00
Екзарх Йосиф 532 508 8 3 Екзарх Йосиф 95.48 1.50 0.56
Обретеник 1410 505 408 476 9 9 9 Обретеник 35.81 28.93 33.75 0.63 0.63 0.63

Движение на населението (1934 – 2021)

редактиране
Община Борово
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 13440 14708 13761 13199 11827 9748 8889 7905 6101 4068
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени места

редактиране

Общината има 7 населени места с общо население от 4068 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Борово, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Батин 411 38,722 Горно Абланово 489 64,246
Борово 1623 37,264 Горна Манастирица Екзарх Йосиф 366 37,779 Кара коджалии
Брестовица 182 20,310 Брястовица Обретеник 893 38,948
Волово 104 14,958 Долна Манастирица ОБЩО 4068 252,227 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Балабанлии на с. Горазд;
– преименува с. Кара коджалии на с. Екзарх Йосиф;
  • Указ № 1273/обн. 4 септември 1948 г. – заличава с. Горазд и го присъединява като квартал на с. Горна Манастирица;
  • Указ № 107/обн. 13 март 1951 г. – преименува с. Долна Манастирица (Долньо Манастирци, Долна Мънастирица) на с. Волово;
  • Указ № 79/обн. 11 февруари 1958 г. – преименува с. Горна Манастирица на с. Борово;
  • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – уточнява името на с. Брястовица на с. Брестовица;
  • Указ № 290/обн. 7 септември 1984 г. – признава с. Борово за гр. Борово.

Транспорт

редактиране

В югоизточната част на общината, през общинския център град Борово преминава участък от 6,6 km от жп линията РусеГорна ОряховицаСтара ЗагораДимитровградПодкова. Жп гара Борово е оборудвана със съоръжения за товаро-разтоварни дейности.

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 45,2 km:

В сравнително добро състояние са и общинските пътища.

Общината разполага с добре развита съобщителна мрежа. Осигурено е автоматично телефонно избиране на всички селища от общината и телефонна връзка с всички градове в България. От лятото на 2002 г. в град Борово и село Горно Абланово има Интернет. В общината има отлично покритие на M-tel и сравнително добро покритие на Globul и Вивател.

Всички селища са електрифицирани и водоснабдени, без режими на ток и вода. В общинския център има частична канализация за отпадните води и се изгражда ГПСОВ.

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране