Босилеградски партизански отряд „Георги Раковски“

Босилеградски партизански отряд „Георги Раковски“ е подразделение на Първа Софийска въстаническа оперативна зона на т. нар. Народоосвободителна въстаническа армия (НОВА) по време на комунистическото Партизанско движение в България (1941 – 1944). Действа в околностите на Босилеград.

Създаден е през април 1944 г. в района на с. Дукат. Съставен е от местни българи – членове на БРП (к) и РМС. Командир на отряда е Васил Апостолов, политкомисар – Милан Гогов. Предназначен е да действа в Босилеградско и осъществява връзката между НОВА и ЮНОА. Води сражения с войска и полиция в Милевската планина.[1]

Постепенно се разраства и в състава му са включени още български и югославски партизани. От средата на август 1944 г. преминава на оперативно подчинение на ЮНОА.[2]

На 9 септември 1944 г. установява властта на ОФ в с. Трекляно, с. Добри дол и др.

Източници редактиране

  1. История на антифашистката борба в България, т. I 1939/1943 г., С., 1976, с. 128
  2. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 168