Брегова охрана на Съединените щати

Гербът на Бреговата охрана на САЩ

Бреговата охрана на Съединените американски щати (на английски: United States Coast Guard, съкратено USCG) е клон (вид) на Въоръжените сили на САЩ за контрол върху спазването на законите в морето, съдействие на моряците, издирване и спасяване на нуждаещи се и охрана на бреговата ивица. Подчинена е на Министерството на вътрешната сигурност от 2003 г. Тя е измежду общо 7-те служби на САЩ, които са униформени, както и най-малката въоръжена служба. (В други страни често бреговата охрана е род войски в състава на ВМС.)

Официално обявените цели са да защитава обществото, околната среда, икономическите интереси и сигурността на САЩ във всеки морски район, където тези интереси могат да бъдат изложени на риск, включително международни води, американските брегове, пристанища и вътрешните водни пътища.

Сикорски HH-52-„Албатрос“ и Сикорски HU-16Сийгард“, на Бреговата охрана на САЩ
 
Въоръжени сили на САЩ
Флаг на Съединените американски щати
Армия на САЩ АрмияВоенноморски сили на Съединените американски щати Военноморски силиВоенновъздушни сили на Съединените американски щати Военновъздушни силиМорска пехота на Съединените американски щати Морска пехотаБрегова охрана на Съединените американски щати Брегова охрана