Бригаден генерал

генералско военно звание

Бригаден генерал е първото генералско военно звание в Българската армия.[1] Съответства на званието флотилен адмирал от флота.

Бригаден генерал (ОФ-6)
на БА
Бригаден генерал
от БА
Бригаден генерал
от BBC
Флотилен адмирал
от ВМС

Званието се присвоява с указ на президента на Република България на офицери със звание полковник (във флота: капитан I ранг) завършили успешно генерал-щабен курс във военна академия. Предложението е на Министерския съвет. Следващото след него по ранг звание е генерал-майор. Пагонът на бригадния генерал е с една голяма четирилъчна звезда. Съответства на званието brigadier general в останалите армии по света.

С изменението на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2000 г. са въведени нови звания. Дотогавашното звание генерал-майор (с 1 генералска звезда) се преименува на „бригаден генерал“.

Аналогично за флота – дотогавашното звание контраадмирал (с една адмиралска звезда) (контър-адмирал [2]до 1996 г) се преименува на бригаден адмирал (2000 – 2009) / комодор (2009 – 2016) / флотилен адмирал (2016 – понастоящем). [3]

В страните, в които няма звание бригаден генерал (повечето страни от Източна Европа), аналогичното звание е генерал-майор.

Пределната възраст за кадрова военна служба на офицерите със звание „бригаден генерал“ и флотилен адмирал е 58 г.


Военни звания
младши:
Полковник

Бригаден генерал
старши:
Генерал-майор


Източници редактиране

  1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Държавен вестник, С., бр. 101/28 декември 2010, чл. 138
  2. ЗАКОН ЗА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 1958г., Отменен на 28.02 1996 г.
  3. ЗОВСРБ