Британски езици

Британски езици
Разпространение Уелс, Англия, Франция
Говорени от 960 000 души
Систематизация по Ethnologue виж