Бродската река или в местния говор Бродската ряка или Буланъка (изписване до 1945 година: Бродска рѣка, на гръцки: Διαβολόρεμα, Дяволорема, в превод Дяволска река, Αγίου Ιωάννου, Агиу Йоану, Κοκκινορέμα, Кокинорема) е река в Сярско, Егейска Македония, Гърция.[1]

Бродска река
Διαβολόρεμα
41.2548° с. ш. 23.5985° и. д.
40.9869° с. ш. 23.6222° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеГърция
Сяр
Начало
МястоШарлия
Координати41°15′17.3″ с. ш. 23°35′54.61″ и. д. / 41.254807° с. ш. 23.598504° и. д.
Устие
МястоБелица, ляв приток
Координати40°59′12.82″ с. ш. 23°37′19.74″ и. д. / 40.986896° с. ш. 23.62215° и. д.

Реката извира от планината Шарлия (Врондос), югозападно под връх Буро, на няколко километра северозападно от Горно Броди (Ано Вронду), чието име носи. Другото ѝ име Буланъка е членувано от турското bulanık, „мътен“ по цвета на водата[2] - всички мървашки реки и потоци, извиращи от Черна гора и Шарлия имат тъмен, мътен цвят, тъй като влачат магнетитови пясъци.[3]

Реката тече на юг и събира множество притоци в Бродската котловина. Продължава на юг между рида Кутел на запад и Бабина гора на изток под името Дурвица[1] или Кизил Чай.[4] След вливането на левия приток Углеш и Дяволския мост реката пропада и се появява отново северно от развалините на Лакос. След появата ѝ носи името Свети Йоан (Агиу Йоану), тъй като минава през Серския манастир „Свети Йоан Предтеча“. Излиза в Сярското поле западно от Дервешен (Инуса) и вече като регулиран канал сменя посоката си на югозапад. Източно от град Сяр (Серес) отново завива на юг. Минава западно от Нихор (Неохори), западно от Кешишлък (Неос Скопос) и Вержани (Психико) и се влива в Белица източно от Бейлик махала (Валтотопи), малко преди вливането ѝ в Струма.[1]

Водосборен басейн

редактиране

→ ляв приток, ← десен приток

  1. а б в г д По топографска карта М1:50 000, издание 1980-1985 „Генеральный штаб“.
  2. Иванов, Йордан Н. Местните имена между долна Струма и долна Места : принос към проучването на българската топонимия в Беломорието. София, Издателство на Българската академия на науките, 1982. с. 83.
  3. Иванов, Йордан Н. Местните имена между долна Струма и долна Места : принос към проучването на българската топонимия в Беломорието. София, Издателство на Българската академия на науките, 1982. с. 84.
  4. Serrai GSGS (Series); 4439. 1st ed. Lambert conical orthomorphic spheroid Bessel proj. Prime meridians: Greenwich and Athens. "Reproduced from M.D.R. London, War Office, 1944.
  5. Иванов, Йордан Н. Местните имена между долна Струма и долна Места : принос към проучването на българската топонимия в Беломорието. София, Издателство на Българската академия на науките, 1982. с. 200.