Брутен световен продукт

Брутният световен продукт (БСП), срещано и в дословен превод като брутен глобален продукт, е макроикономически показател, който се дефинира като съвкупния брутен национален продукт, създаден от всички страни в света.

Понеже международният търговски баланс (на износа и вноса) е точен (нулев) само на световно равнище (когато обемът на износа е равен на обема на вноса), то този показател е равен на световния (т.е. пак съвкупния) брутен вътрешен продукт.

През 2012 година БСП се оценява приблизително на 84 970 трилиона щ. дол. по паритет на покупателната способност (ППС) и на около 71 830 трилиона щ. дол. по номинал[1]. ППС на човек от населението е приблизително 12 400 щатски долара[1].

Брадфорд Делонг от Икономическия факултет на Калифорнийския университет, Бъркли изчислява през 1998 г. реалния (в неизменни цени) БСП за основни години от периода от един милион години преди новата ера до 2000 година от новата ера, както е показано по-долу (стойностите са в щатски долари от 1990 година, с десетична точка)[2].

Година Реален БСП (млрд. щ. дол.)
2000 41,016.69
1995 33,644.33
1990 27,539.57
1985 22,481.11
1980 18,818.46
1975 15,149.42
1970 12,137.94
1965 9,126.98
1960 6,855.25
1955 5,430.44
1950 4,081.81
1940 3,001.36
1930 2,253.81
1925 2,102.88
1920 1,733.67
1900 1,102.96
1875 568.08
1850 359.90
1800 175.24
1750 128.51
1700 99.80
1650 81.74
1600 77.01
1500 58.67
1400 44.92
1350 40.50
1300 32.09
1250 35.58
1200 37.44
1100 39.60
1000 35.31
900 31.68
800 25.23
700 23.44
600 20.86
500 19.92
400 18.44
350 17.93
200 18.54
14 17.50
1 18.50
200 пр.н.е. 17.00
400 пр.н.е. 16.02
500 пр.н.е. 13.72
800 пр.н.е. 9.72
1000 пр.н.е. 6.35
1600 пр.н.е. 4.36
2000 пр.н.е. 3.02
3000 пр.н.е. 1.59
4000 пр.н.е. 0.77
5000 пр.н.е. 0.51
8000 пр.н.е. 0.43
10,000 пр.н.е. 0.37
25,000 пр.н.е. 0.31
300 000 пр.н.е. 0.09
1 000 000 пр.н.е. 0.01

ИзточнициРедактиране

  1. а б World. // CIA World Factbook, 10 април 2013. Посетен на 17 април 2013.
  2. Estimating World GDP, One Million B.C. – Present. J. Bradford DeLong. 24 май 1998. Посетен на 5 февруари 2013