Була̀н е хазарски владетел, смятан за инициатор на обръщането на хазарите в сектата на юдаизма караизъм,[1] и основоположник на династията на Буланидите.

Булан
хазарски владетел

Сведенията за Булан са много оскъдни, като не е изяснено дали той е каган или бег, а времето на управлението му се отнася между средата на VIII и средата на IX век. Той е споменат в едно от писмата от Хазарската кореспонденция (средата на X век), което описва легенда за избора му на юдаизма след организиран от него диспут между представители на юдаизма, християнството и исляма.

Кеймбриджкият документ, друг източник от средата на X век, приписва приемането на юдаизма на Сабриел. Не е ясно дали става дума за две имена на един и същ човек или за различни личности.

Според Лев Гумильов Булан е вожд на евреите-караити, прогонени от Персия в Хазария с разрушаването на религиозно-политическия култ на Маздак, който възстановява кабалистките обреди.

ИзточнициРедактиране