Бъдеще предварително време

Бъдеще предварително време в българския език, е широко използвано време в речника на съвременния българин. Образува се от частицата за бъдеще време „ще“ + „съм“ (според формата за 1, 2 или 3 лице, единствено или множествено число) + „миналото причастие на глагола“.

Примери за това са:

Ще съм ходил, Ще е мислил, Ще сме дали, Ще са изяли, Ще си долазил, Ще сте поправили и т.н.

Това време изразява бъдещ момент, за който говорещия казва, че ще се е случил в близкото бъдеще, преди някой друг бъдещ момент (като план, предположение, предсказание).

Пример:

Илияна каза, че ще е ходила там, докато стане 5 часа. (в случая Илияна казва, че това нещо ще се е случило, преди зададения от нея краен момент т.е. 5 часа)