Българи в Град Враня

(пренасочване от Българи в община Враня)

По данни при преброяването през 2002 г. в тогавашната община Враня (преименувана на Град Враня през 2007 г.) броят на определените като етнически българи възлиза на 351 души, което представлява 0,4% от населението на общината.

Българи по населени места (2002):