Българската култура включва обичаите, изкуствата и бита на българите. Тя е формирана през вековете на българската история и е повлияна от траки, славяни, прабългари и съседните народи. Българската култура е част от европейската култура[1] и особено на културата на Балканите, като споделя много общи черти и характеристики с Балканската култура.

Мъглижки манастир, Иван Милев, 1924

Традиции Редактиране

Изкуства Редактиране

Литература Редактиране

Изобразително изкуство Редактиране

Музика Редактиране

Кино Редактиране

Бъларска кухня Редактиране

Галерия Редактиране

Вижте също Редактиране

Източници Редактиране