Българска култура

Българска култура са обичаите, музиката, литературата, изобразителното, графично изкуство, живопис, фолклор, всички културни постижения на България, а също и ежедневната култура (битът) на българите, както в древността, така и днес.

Мъглижки манастир, Иван Милев, 1924

Тя е формирана през вековете на българската история и е повлияна от специфичната българската душевност и светоусещане. Българската култура е част от европейската култура[1] и особено на културата на Балканите, като споделя много общи черти и характеристики с културата на съседните на България страни.

ГалерияРедактиране

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране