Полиция на България

(пренасочване от Българска полиция)

Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е национална специализирана структура към Министерството на вътрешните работи (МВР) за оперативно-издирвателна, превантивна, информационно-аналитична и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност. В нея има 6 отдела, една дирекция и структури на пряко подчинение.

Лого на ГДНП

Директори

редактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността:

Структура

редактиране

Главна дирекция „Национална полиция“ се управлява от директор с трима заместници, на които са подчинени подструктури. [4]

 • Директор
  • отдели и сектори директно подчинени на директора
  • Заместник-директор
   • Отдел „Криминална полиция“
   • Отдел „Икономическа полиция“
  • Заместник-директор
   • Отдел „Разследване“
   • Отдел „Методическо ръководство на дейността на разследването“
   • независими сектори
  • Заместник-директор

Звания и отличителни знаци в Българската полиция

редактиране
категории отличителни знаци и звания
персонал категория
Висш ръководен персонал А
     
Главен секретар Главен комисар Старши комисар
Ръководен персонал Б
 
Комисар
Експертен персонал с ръководни функции В
   
Главен инспектор Старши инспектор
Експертен персонал Г
     
Инспектор I степен Инспектор II степен Инспектор III степен
Служители Д
 
Командир на отделение
Е
     
Полицай I степен

(Старши полицай)

Полицай II степен Полицай III степен

(Младши полицай)

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране