Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е водеща асоциация на работодателите в България, включваща над 52 000 членове, основана през 1895 г. и.

БТПП е независима неправителствена организация, която подкрепя, насърчава и представлява интересите на своите членове и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество.

Основава се на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични и социално отговорни отношения в бизнеса.

Предлага широка гама от услуги, които обхващат цялата територия на България, чрез национално представеното членство и мрежата от 28 регионални палати.

Развива международно сътрудничество като част от интегрираната международна мрежа от търговски палати в целия свят и е член на различни международни организации, съвместни палати и съвети.

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране