Български език (списание)

българско списание

„Български език“ е българско филологическо научно списание, което излиза от 1951 г. като научнопопулярно и научно издание на Института за български език при БАН. Целта му е да популяризира разностранната дейност на Института и да бъде научна трибуна за повишаване езиковата култура на обществото, постепенно през десетилетията то се превърна в централен орган на българските езиковеди.

„Български език“
Bylgarski ezik-1953-2.jpg
Корица на втората книжка на списание „Български език“ за 1953 г.
Информация
Вид тримесечно списание
Начало 1953
Издател Институт за български език при БАН
Редактор проф. д.ф.н. Л. Крумова-Цветкова, проф. д.ф.н. В. Райнов, проф. д-р Е. Мирчева, проф. д-р С. Коева (зам. гл. редактор), проф. д-р М. Стаменов, доц. д-р Т. Александрова, доц. д-р П. Легурска
Главен редактор проф. Владко Мурдаров
Език български

ISSN 0005-4283.

Обнародваните в списанието статии, дискусии, бележки, материали, критични отзиви осветляват различни въпроси на съвременното състояние (фонетика, граматика, речник, език и стил на писателите) и историческото развитие на нашия език. От друга страна, съобразявайки се с необходимостта от тясна връзка между езиковата теория и практика, списанието дава редовно указания по въпросите на правилността и чистотата на родния език. Поместват се и съобщения из езиковедския живот и в България, и в чужбина.

Годишно излизат от печат 4 книжки.

В продължение на 25 години (от 1951 до 1975 г.) главен редактор на списание „Български език“ е чл.-кор Любомир Андрейчин, а от 1987 до 2003 г. - акад. Валентин Станков. Днес главен редактор е проф. Владко Мурдаров.

Външни препраткиРедактиране