Български комунистически младежки съюз

Българският комунистически младежки съюз (БКМС) е комунистическа младежка организация от първата половина на XX век, приемник на Съюза на работническата социалдемократическа младеж - СРСДМ. Младежка организация на БКП(т.с.).

СРСДМ се преименува на своята III конференция от 25 май 1919 в БКМС. Промяната е съответна на тази на БРСДП(т.с.) в БКП(т.с.).

През 1920 се присъединява към Комунистически интернационал на младежта. През 1921 се обявява за „съюз на работническата и селската младеж“. Въпреки това, не успява да установи успешно сътрудничество със ЗМС.

Практическата дейност на БКМС се състои в организиране на младежки гимнастически дружества „Спартак“, организиране на излети и екскурзии, на спартакиади.

От 1919 година издава вестник „Младежка правда“, но той е забранен скоро след това. През 1921 започва да излиза вестник „Младеж“.

В навечерието на Деветоюнския преврат БКМС има 20 000 члена. Дейци на БКМС се включват в Юнското и Септемврийското въстание от 1923 година.

БКМС е забранен със Закона за защита на държавата. По време на априлските събития през 1925 година съюзът попада под ударите на правителствените репресии, убити са видни негови дейци като Коста Шулев, Атанас Стратиев, Тодор Димитров.

През 1928, като легално проявление на БКМС е създаден Работнически младежки съюз (РМС). Двете организации съществуват паралелно до 1938, когато БКМС се влива в РМС (Произнася се „ремс“, а членовете са „ремсисти“). През май 2010 г. е възстановена под наименованието Българска младежка комунистическа организация.