Българско дружество за защита на птиците

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) (на английски: Bulgarian Society for the Protection of Birds – BSPB) е най-голямата българска неправителствена организация за опазването на природата.

Българското дружество за защита на птиците
Информация
АкронимиБДЗП
ТипСдружение с нестопанска цел, природозащитна организация
Основана3 юни 1988 г.
СедалищеСофия, България
Сайтbspb.org

БДЗП е партньор на БърдЛайф Интернешънъл за България.[1] Дружеството има представители и членове в цялата страна и е активно не само в опазването на птиците, но и на други видове.

История редактиране

Дружеството е учредено на 3 юни 1988 г. в сградата на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по идея на група български орнитолози, сред които са Таню Мичев, Петър Янков, Николай Боев[2] и др. Негов първи председател е Таню Мичев, а първи секретар – Златозар Боев. За емблема на дружеството по предложение на З. Боев е избран египетският лешояд (Neophron percnopterus) – единственият все още широко разпространен вид от лешоядите в края на 80-те г. на 20 век[3][4]. В първите години от своето съществувана БДЗП получава ценна материална и методична помощ от Кралското дружество за защита на птиците във Великобритания. БДЗП бързо укрепва и се развива, превръщайки се в най-влиятелната природозащитна неправителствена организация в страната.

На сайта си БДЗП определя дейността си по следния начин:

БДЗП работи за природата, като защитава правото ѝ на съществуване. БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Българско дружество за защита на птиците има офиси в София, Варна, Пловдив, Бургас, Хасково и Свищов.

Посетителски центрове редактиране

Българско дружество за защита на птиците има два посетители центъра:

Проекти редактиране

Част от проектите, по които работи Българско дружество за защита на птиците, са:

 • Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България [5]
 • Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска [6]
 • Живот за Бургаските езера [7]
 • Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция [8]
 • Заедно за вечерната ветрушка
 • Градини за биоразнообразието
 • Спасяването на Пеликана
 • Вижте за първи: Летящото богатство на България
 • Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал
 • Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия
 • Транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав
 • Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав
 • Обединени усилия за спасяването на ловния сокол в България
 • Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминък
 • Бизнес & биоразнообразие
 • Мониторинг на обикновените видове птици

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. www.birdlife.org
 2. Аноним., 1991. Устав. Българско дружество за защита на птиците. София.
 3. Боев, З. 1988. [Учредено е Българско дружество за защита на птиците]. – Защита на природата, 9: 10.
 4. Боев, З. 1988. В защита на птиците. – в. „Работническо дело“, бр. 193/11 юли 1988: 4.
 5. www.saveraptors.org, архив на оригинала от 4 септември 2011, https://web.archive.org/web/20110904103417/http://saveraptors.org/, посетен на 26 юни 2011 
 6. bspb-redbreasts.org
 7. www.burgaslakes.org, архив на оригинала от 31 май 2012, https://web.archive.org/web/20120531042715/http://www.burgaslakes.org/, посетен на 19 септември 2012 
 8. lifeneophron.eu