Българско сдружение на родовете от Македония

Българско сдружение на родовете от Македония (БСРМ) е неправителствена непартийна организация на наследници на видни семейства и личности от Македония.

Сдружението си поставя за цел да развива и популяризира културно-историческото наследство на родовете от Македония, да съдейства за сближаване на гражданите от България, Гърция и Северна Македония с едни и същи родови корени, да подпомага за превъзмогване на различията, свързани с тълкуването на културно-историческото наследство и минало.

БСРМ е учредено на 22 март 2012 г. в читалище „Славянска Беседа“ в София.[1]. То е основано от Райна Дрангова, Елисавета Шапкарева, Олга Пърличева, Михаил Развигоров, Христо Григоров, Мила Мишайкова-Ризова, Петър Мутафчиев, Иван Попйорданов, Кирил Пендев, Марио Примджанов, Александър Гребенаров, Наум Кайчев, Антоанета Запрянова и Борислав Ризов. За председател е избран Марио Примджанов, а за заместник-председател – Елисавета Шапкарева.

Сдружението започва дейността си през 2012 г. с няколко инициативи, включително публикуване на фототипно издание на биографията на Гоце Делчев от Пейо Яворов, и поставяне на паметни плочи за Македоно-одринското опълчение - на гара Пловдив и на Пере Тошев - в Асеновград.

Външни препраткиРедактиране

БележкиРедактиране