Производителност (компютри)

Производителност (изчислителна мощност, на английски: computer performance [1]) при компютрите е количествена характеристика за скоростта на изпълнение на определени операции. Тъй като съвременните компютри са изградени от интегрални схеми, синоним на понятието е бързодействие на интегралните схеми. Определя се от времената на превключване и продължителността на фронтовете на изходните сигнали. Бързодействието на логическите елементи е максимално, когато на всички входове се подават едновременно управляващи сигнали. В противен случай се увеличава влиянието на паразитните капацитети.

Бързодействието е много важно за процесора в компютъра, колкото то е по-голямо, толкова той е по-производителен.

Друг свързан термин е този за мрежовата мощност, който описва изчислителната мощност в цялост на компютри в мрежа и общата им максимална производителност (при стандартно ниво на ресурсите), както и работата на другите устройства, включени в мрежата.

Аспекти на производителността

редактиране
  • Потенциал за работа, състояния на on, wait, off и други (на английски: availability, което е донякъде потребителски термин)
  • ping time (само за системни администратори) (на английски: response time, което е потребителски термин, тъй като тук ping time-а се изчислява чрез алтернативни методи)
  • процесорна мощ (или производителност на процесора)
  • капацитет на мрежата
  • собствена и внесена производителност (второто се отнася до спомагателните мрежи, помощни мрежи, които обаче могат да „внесат“ чужда производителност или дори да практикуват обмен на производителността)

Подобряване на производителността

редактиране

Подобряването на производителността е свързано с нива на производителност, които са общоизвестни, като понякога са свързани със стандарти, които са налични или известни, или с още нестандартизирани нива на производителност.

Видима производителност спрямо реална производителността

редактиране

Много често особено в САЩ под производителност се разбира видимата производителност на „налично и функционално устройство, с инсталиран функционален софтуер“, това обаче изобщо не включва измерване на изчислителната мощ, която има надграждаща производителност на тази на „наличността“ на дадени машини и устройства.

Инженеринг на производителността

редактиране

Инженеринг на производителността, съответно на компютърната производителност и мрежовата производителност са теми в софтуерното инженерство и съответно системно административното инженерство. Тук те могат да бъдат правени професионално, като се използват професионално стандартантизирани алгоритми, измервания, междууниверситетска и междуинституционална свързаност, която да осигури тези. Това е свързано и с теми като оптимизация на електрониката и компютърна оптимизация.

Алтернативни идеи

редактиране

В Германия например използват измерватели като мрежови отдалечени Instructions per Cycle (IPC), Instruktionen pro Sekunde, макар че или пък near distance Frames per second представлява известен интерес.

В действителност реалността е clock cycles per instruction при процесора. Особено когато става дума за сложни инструкции, тези cycles може да се измерват и в ms, но това е правилният термин.

Източници

редактиране
  1. Computer Performance Analysis with Mathematica by Arnold O. Allen, Academic Press, 1994. Introduction, pg 1.