Бърз влак на БДЖ

Бърз влак (абревиатура: БВ) е категория пътнически влак, поддържана и експлоатирана от „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД.

Бърз влак от София за Варна излиза от железопътна гара

ИнформацияРедактиране

Бързите влакове на БДЖ са удобни влакове за разстояния от поне 200 километра. Те са и предпочитани от пътниците, тъй като спират само на по-големите жп гари, което от своя страна допринася за по-бързото придвижване от точка А до точка Б по маршрута им.

Традиционно бързите влакове на БДЖ возят самостоятелни вагони, скачени един за друг, теглени от локомотив. Вагоните биват купейни и/или безкупейни. Определени бързи влакове са съставени и от двувагонни дизелови мотриси Siemens Desiro – Серия 10, тривагонни електрически мотриси Siemens Desiro – серия 30 или четиривагонни електрически мотриси Siemens Desiro – серия 31.

Наличност през 2011 годинаРедактиране

 
БВ 8612 от Варна за София пристига на гара Пловдив

През 2011 г. в България се движат общо 74 бързи влака на БДЖ, в което число не влизат международните бързи влакове на БДЖ, които се движат във вътрешно съобщение[1].

Ръководството на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, подкрепено от Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технология на Република България, стартира през есента на 2011 г. реформа в държавните железници, с която се цели увеличаване на приходите, намаляване на оперативните загуби и започване на погасяване на сумите по заемите и дълговете на компанията към кредитори, с което се поставя дългоочакваното начало на плана за преструктуриране на българските железници, което да изведе „Холдинг БДЖ“ ЕАД от кризата, в която се намира и да избегне фалит[2][3][4][5][6]. Предприетите реформи предизвикват и най-голямата национална железопътна стачка сред служителите в системата, които блокират движението на влаковете по 8 часа на ден в продължение на 23 дни[7][8].

Част от предприетите мерки са опит за приватизация на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, продажба на неоперативни активи (желязо, стари вагони и други), съкращаване на персонал, увеличение на цените на билетите и спирането на 150 влака от движение[9][10][11][12].

Бързите влакове през 2011 година се движат със следните номера: 1621, 1622, 1624, 1625, 1627, 1640, 1641, 1650, 1651, 1671, 1672, 2612, 2613, 2614, 2615, 2626, 2627, 2636, 2637, 2654, 2655, 3621, 3622, 3636, 3637, 3660, 3661, 4611, 4612, 4627, 4640, 4641, 4646, 4647, 5610, 5611, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7630, 7631, 8610, 8612, 8613, 8615, 8626, 8627, 8636, 8637, 8660, 8661, 8686, 8687, 9620, 9621, 9622, 9623, 9636, 9637.

Наличност през 2012 годинаРедактиране

С влизането на новия график за движение на влакове (ГДВ) за 2012 година[13] става ясно, че броят на редуцираните влакове е 138, сред които 12 бързи влака са отменени изцяло, а други 2 са частично отменени в по-голямата част от маршрута си. Това са бързите влакове с номера 2636/2637 по маршрута Кардам-София-Кардам. През 2012 година тези два бързи влака се движат само в участъка Добрич-Повеляново-Добрич.

С влизането в сила на ГДВ 2012 се назначават и 3 нови бързи влака. Общият брой на бързите влакове на БДЖ, движещи се през 2012 година, е 65.

 • Списък на бързите влакове на БДЖ за 2012 г.
№ на БВ Линия Маршрут Период на движение Държавна субсидия (2011)* Забележка
1 1621 1 София-Пловдив ежедневно 496 301 лева
2 1622 1 Пловдив-София ежедневно 496 301 лева
3 1624 1 Пловдив-София всеки ден без неделя 465 665 лева
4 1625 1 София-Пловдив ежедневно 490 174 лева
5 1627 1 София-Пловдив ежедневно 490 174 лева
6 1640 1 Димитровград-Пловдив ежедневно 140 781 лева Дизелов мотрисен влак (ДМВ); Възможност за превоз на велосипеди (ВПВ)
7 1641 1 Пловдив-Димитровград ежедневно 140 389 лева ДМВ; ВПВ
8 1650 1 Пловдив-София ежедневно 497 648 лева
9 1671 1 Пловдив-Димитровград неделя, празник или посл. поч. ден 10 089 лева
10 1672 1 Димитровград-София неделя, празник или посл. поч. ден 105 593 лева
11 2612 2 Варна-София ежедневно 1 695 845 лева С бистро
12 2613 2 София-Варна ежедневно 1 698 235 лева С бистро
13 2614 2 Варна-София ежедневно 1 699 307 лева
14 2615 2 София-Варна ежедневно 1 691 184 лева
15 2626 2 Варна-София ежедневно 1 691 335 лева Спален ваг.; Вози дир. ваг. от Добрич/Русе от вл. 2636/4627
16 2627 2 София-Варна ежедневно 1 695 473 лева Спален ваг.; Вози дир. ваг. за Добрич за вл. 2637
17 2636 28 Добрич-Повеляново ежедневно 1 931 546 лева Спален ваг.; Вози дир. ваг. за София за вл. 2626
18 2637 28 Повеляново-Добрич ежедневно 1 971 298 лева Спален ваг.; Вози дир. ваг. от София от вл. 2627
19 2654 2 Варна-Плевен ежедневно 1 089 731 лева
20 2655 2 Плевен-Варна ежедневно 1 089 341 лева
21 3621 3 и 8 София-Бургас ежедневно 1 334 780 лева
22 3622 8 и 3 Бургас-София ежедневно 1 351 696 лева
23 4611 4 и 2 Русе разпр.-София ежедневно 1 274 200 лева С вагон за превоз на трудно подвижни пътници (ВПТПП)
24 4612 2 и 4 София-Русе разпр. ежедневно 1 278 169 лева ВПТПП
25 4627 4 Русе разпр.-Горна Оряховица ежедневно 201 247 лева Вози директни вагони за София за вл. 2626
26 4640 8, 4 и 2 Пловдив-Варна ежедневно 1 404 488 лева
27 4641 2, 4 и 8 Варна-Пловдив ежедневно 1 375 154 лева
28 5621 5 София-Петрич ежедневно 666 675 лева
29 5622 5 Благоевград-София ежедневно 747 412 лева Електрически мотрисен влак (ЕМВ)
30 5623 5 София-Петрич ежедневно 666 975 лева ЕМВ
31 5624 5 Петрич-София ежедневно 635 286 лева ВПТПП
32 5625 5 София-Петрич ежедневно 440 397 лева ВПТПП
33 5626 5 Петрич-София ежедневно няма ЕМВ; новоназначен влак
34 5627 5 София-Благоевград ежедневно няма ЕМВ; новоназначен влак
35 5628 5 Петрич-София ежедневно няма Новоназначен влак
36 6620 6 Кюстендил-София ежедневно 406 407 лева ДМВ; ВПВ
37 6621 6 София-Кюстендил ежедневно 385 657 лева ДМВ; ВПВ
38 6622 6 Кюстендил-София ежедневно 342 672 лева ДМВ; ВПВ
39 6623 6 София-Кюстендил ежедневно 416 466 лева ДМВ; ВПВ
40 6624 6 Кюстендил-София ежедневно 314 239 лева ДМВ; ВПВ
41 6625 6 София-Кюстендил ежедневно 314 239 лева ДМВ; ВПВ
42 7620 2 и 7 София-Видин ежедневно 860 710 лева Вози директни вагони за Лом за вл. 72204; с бистро
43 7621 7 и 2 Видин-София ежедневно 842 409 лева ВПТПП
44 7622 2 и 7 София-Видин ежедневно 860 617 лева Вози директни вагони за Лом за вл. 72208
45 7623 7 Видин-София ежедневно 853 780 лева Вози директни вагони от Лом от вл. 72205
46 7624 2 и 7 София-Видин ежедневно 842 109 лева ВПТПП
47 7625 7 и 2 Видин-София ежедневно 837 119 лева Вози директни вагони от Лом от вл. 72209; с бистро
48 7630 2, 7 и 72 София-Лом ежедневно 659 382 лева
49 7631 72, 7 и 2 Лом-София ежедневно 646 334 лева
50 8610 8 и 1 Бургас-София ежедневно 1 414 392 лева
51 8612 3, 8 и 1 Варна-София ежедневно 1 721 113 лева Вози директни вагони от Бургас от вл. 8660
52 8613 1, 8 и 3 София-Варна ежедневно 1 718 580 лева Вози директни вагони за Бургас за вл. 8661
53 8615 1 и 8 София-Бургас ежедневно 1 427 975 лева
54 8626 8 и 1 Бургас-София ежедневно 1 398 715 лева Със спален вагон
55 8627 1 и 8 София-Бургас ежедневно 1 275 214 лева Със спален вагон
56 8636 3 и 8 Варна-Пловдив ежедневно 1 212 559 лева Със спален вагон
57 8637 8 и 3 Пловдив-Варна ежедневно 1 222 531 лева Със спален вагон
58 8660 8 Бургас-Карнобат ежедневно 190 689 лева Вози директни вагони за София от вл. 8612
59 8661 8 Карнобат-Бургас ежедневно 189 268 лева Вози директни вагони от София от вл. 8613
60 9620 9 Варна-Русе ежедневно 721 942 лева
61 9621 9 Русе-Варна ежедневно 722 260 лева
62 9622 9 Варна-Русе ежедневно 718 993 лева
63 9623 9 Русе-Варна ежедневно 719 037 лева
64 9636 9 и 91 Каспичан-Силистра ежедневно 514 447 лева
65 9637 91 и 9 Силистра-Каспичан ежедневно 514 447 лева

Забележка*: Субсидията е разпределена на влаккилометър.

БВ 8613 от София за Варна след гара Подуяне
 • Списък на отменените бързи влакове на БДЖ за 2012 година
№ на БВ Линия Маршрут
1 1651 1 София-Димитровград
2 3636 3 Варна-София
3 3637 3 София-Варна
4 3660 2, 26, 3 и 8 Каспичан-Бургас
5 3661 8, 3, 26 и 2 Бургас-Каспичан
6 4646 4 Димитровград-Русе
7 4647 4 Русе разпр.-Димитровград
8 5610 5 Кулата-София
9 5611 5 София-Кулата
10 5620 5 Благоевград-София
11 8686 8 и 1 Бургас-София
12 8687 1 и 8 София-Бургас

Наличност през 2013 г.Редактиране

През 2013 г., съгласно ГДВ 2013, се движат по железопътната мрежа на България общо 68 бързи влака на БДЖ (в това число не влизат международните бързи влакове на БДЖ, които се движат във вътрешно съобщение и бързите влакове със задължителна резервация), от които:

 • 64 редовни (всекидневни) с номера: 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1640, 1641, 2612, 2613, 2614, 2615, 2626, 2627, 2636, 2637, 2654, 2655, 3621, 3622, 3623, 3624, 4611, 4612, 4640, 4641, 5610, 5611, 5620, 5621, 5623, 5624, 5626, 5627, 6620, 6621, 6622, 6623, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7630, 7631, 8601, 8602, 8610, 8613, 8626, 8627, 8636, 8637, 8640, 8641, 9620, 9621, 9622, 9623, 9646 и 9647;
 • 4 сезонни (летни) с номера: 3636 и 3637 по маршрута София – Варна – София през Карлово и 8686 и 8687 по маршрута София – Бургас – София през Пловдив.

С влизането на новия График за движение на влаковете за 2013 година БВЗР „Пловдив“ и БВЗР „Диана“ са прекатегоризирани в обикновени бързи влакове.

Наличност през 2018 г.Редактиране

№ на влак Линия Маршрут Забележка (период на движение и др.) състав на влака (съгласно ПКВ)
1 1620 1 Пловдив – София ЕМВ „Siemens Desiro“
2 1621 1 София – Свиленград вагони серия 21 – 50/10 – 50
3 1622 1 Пловдив – София вагони серия 21 – 43/31 – 43
4 1623 1 София – Свиленград
5 1624 1 Свиленград – София вагони серия 21 – 50/10 – 50
6 1625 1 София – Пловдив вагони серия 21 – 43/31 – 43
7 2601 2 София – Варна „Златни пясъци“ вагони серия 29 – 74/19 – 40
8 2602 2 Варна – София
9 2610 2 Варна – София вози директни вагони от БВ 4651 от Русе
10 2611 2 София – Варна
11 2612 2 Варна – София
12 2613 2 София – Варна
13 2614 2 Варна – София
14 2615 2 София – Варна вози директни вагони за БВ 4652 за Русе
15 2626 2 Варна – София вози вагони от вл.9646

със спални вагони

16 2627 2 София – Варна със спални вагони
17 2636 28 Добрич – Повеляново директен състав за/от вл.3636/3637

със спален вагон

18 2637 28 Повеляново – Добрич
19 2640 2 Горна Оряховица – София - Пловдив „Янтра“ вагони серия 25 – 63/15 – 63

до 100 км/ч.

20 2641 2 Пловдив – София - Горна Оряховица
21 2642 2 Горна Оряховица – София вагони серия 29 – 74/19 – 40
22 2654 2 Варна – Плевен
23 2655 2 Плевен – Варна
24 2660 7,2 Враца – София вагони серия 21 – 43
25 3601 3,8 София – Бургас „Чайка“; движи се в ден петък вагони серия 25 – 63/15 – 63
26 3602 8,3 Бургас – София „Чайка“; движи се в ден събота
27 3621 3,8 София – Бургас вагони серия 29 – 74/19 – 40
28 3622 8,3 Бургас – София
29 3623 3,8 София – Бургас
30 3624 8,3 Бургас – София
31 3636 3,8,2 Варна – София със спален вагон

вози вагони от/за вл. 2636/2637

32 3637 3,8,2 София – Варна
33 4651 4 Русе – Стара Загора вози вагони за БВ 2610 за София
34 4652 4 Стара Загора – Русе
35 5610 52,5 Петрич – София ЕМВ „Siemens Desiro“
36 5611 5,52 София – Петрич
37 5620 5 Благоевград – София вагони серия 21 – 43/31 – 43
38 5621 5 София – Благоевград вагони серия 25 – 63
39 5622 5 Благоевград – София
40 5623 5 София – Благоевград
41 5624 5 Благоевград – София
42 5625 5 София – Благоевград вагони серия 21 – 43/31 – 43
43 5670 5 Перник – София движи се в работни дни ЕМВ „Siemens Desiro“
44 6620 6,5 Кюстендил – София ДМВ „Siemens Desiro“
45 6621 5,6 София – Кюстендил
46 6622 6,5 Кюстендил – София
47 6623 6 Радомир- Кюстендил
48 7620 2,7 София – Бойчиновци продължава за Видин под №70120 вагони серия 21 – 43/31 – 43
49 7621 7,2 Бойчиновци – София състав от ПВ 70121 Видин – Бойчиновци
50 7622 2,7 София – Видин през Мездра
51 7623 7,2 Видин – София
52 7624 2,7 София – Бойчиновци през Мездра; продължава за Видин под №70124
53 7625 7,2 Видин – София състав от ПВ 70125 Видин- Бойчиновци
54 7630 2,7,72 София – Лом през Мездра; не се движи в събота вагони серия 29 – 74/19 – 40
55 7631 72,7,2 Лом – София през Мездра; не се движи в неделя
56 8601 1,8,3,2 София – Варна през Димитровград
57 8602 2,3,8,1 Варна – София
58 8610 8,1 Бургас – София
59 8611 1,4,8 София – Бургас „Слънчев бряг“; през Димитровград вагони серия 21 – 50/10 – 50

бистро вагон

до 150 км/час

60 8612 8,4,1 Бургас – София
61 8613 1,8 София – Бургас през Димитровград вагони серия 29 – 74/19 – 40
62 8626 8,1 Бургас – София
63 8631 8,3,2 Пловдив – Варна вагони серия 21 – 50/10 – 50
64 8632 2,3,8 Варна – Пловдив
65 8636 2,3,8 Варна – Пловдив със спален вагон вагони серия 29 – 74/19 – 40
66 8637 8,3,2 Пловдив – Варна
67 8640 8,1 Стара Загора – София „Диана“ вагони серия 21 – 50/10 – 50
68 8641 1,8 София – Стара Загора
69 9620 2,9 Варна – Русе вагони серия 29 – 74/19 – 40
70 9621 9,2 Русе – Варна
71 9622 2,9 Варна – Русе
72 9623 9,2 Русе – Варна
73 9646 91,9,4 Силистра – Горна Оряховица директен състав за вл.2626, със спален вагон
74 9647 2,4,9,91 София – Силистра през Русе, със спален вагон

Международни бързи влакове във вътрешно съобщениеРедактиране

Международните бързи влакове (МБВ) на БДЖ са стандартни бързи влакове, но със спирки или крайни дестинации в чужбина. Определени МБВ на БДЖ се движат като стандартни бързи влакове във вътрешно съобщение, т.е. цените и условията на пътуването с МБВ се еднакви с тези при пътуване с обикновен бърз влак, докато не напуснат вътрешното съобщение (преминат гранична гара).

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. Справка за ефективност на бързи и пътнически влакове за 2011 година. // Файл (Excel). „Холдинг БДЖ“ ЕАД, Ноември 2011. Посетен на 11 януари 2012. Архив на оригинала от 2012-01-26 в Wayback Machine.
 2. Служителите в БДЖ все пак могат да стачкуват през октомври. // Дневник.бг/Икономедиа АД, 3 октомври 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 3. Исканията за стачка в БДЖ са несериозни, смята министърът на транспорта. // Дневник.бг/Икономедиа АД, 21 септември 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 4. Идеите за бъдещето на БДЖ на правителството и синдикатите са се сближили. // Дневник.бг/Икономедиа АД, 7 октомври 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 5. Министри и синдикалисти пак ще преговарят за бъдещето на БДЖ. // Дневник.бг/Икономедиа АД, 3 октомври 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 6. БДЖ ще получи заем от Световната банка, ако увеличи приходите си. // Дневник.бг/Икономедиа АД, 3 октомври 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 7. Марияна Бойкова, Николай Грудев. Край на стачката в БДЖ, влаковете тръгват днес. // 24 часа, 18 декември 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 8. Край на стачката в БДЖ. // Webcafe.bg, 17 декември 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 9. В БДЖ не се отказват. // Webcafe.bg. Посетен на 11 януари 2012.
 10. БДЖ СПИРАТ 138 ВЛАКА. // bia-bg.com, 22 ноември 2011. Посетен на 11 януари 2012.[неработеща препратка]
 11. Иванова, Мария. Ивайло Московски: Нямаме вариант Б при продължителна стачка в БДЖ. // Капитал/Икономедиа АД, 23 ноември 2011. Посетен на 11 януари 2012.
 12. 9% увеличение на билетите за влака. // в-к Монитор, 30 декември 2011. Посетен на 11 януари 2012.[неработеща препратка]
 13. Пътеводител на БДЖ за 2012 година. // Файл (Adobe Acrobat *.pdf). „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Посетен на 11 януари 2012. Архив на оригинала от 2012-03-03 в Wayback Machine.