Белият фосфор е алотропна форма на фосфора.

Бял фосфор

Физични свойства и строеж

редактиране
 
Структура на белия фосфор

Белият фосфор е бяло восъкоподобно вещество с молекулна кристална решетка, която е четириатомни молекули с тетраедричен строеж (P4). Във всяка молекула всеки фосфорен атом се свързва чрез трите си единични p-електрона с другите три фосфорни атома. Валентните ъгли между фосфорните атоми в тетраедрите са по 60°. Термодинамично нестабилен е, защото се преминава в червен и черен фосфор. Топи се при 44,1 °C и се кипи при 280,5 °C. По-лек е от червения и има плътност 1,83 g/cm3. Разтваря се в мазнини, бензен, тетрахлорометан, серовъглерод, дисерен дихлорид и др. Не провежда електрически ток.

 

Химични свойства

редактиране

Съхранява се под вода, защото е силно реактивоспособен и на въздуха се самозапалва при много слабо нагряване. В химично отношение е значително по-активен от останалите полиморфни форми, което се дължи на неговата молекулна кристална решетка.

През 1669 г. алмихикът Х. Брант, търсейки „философския камък“, изолира бял фосфор.

Опасности

редактиране
 
Рани от белия фосфор

Силно отровен е. Изгарянията от белия фосфор предизвикват трудно лечими рани.

Употреба

редактиране

Използва се в бомби, артилерия, минохвъргачки и ракетни оръжия. Използва се за получаване на останалите полиморфни форми на фосфора. Във филма „Аватар“ се използва за оръжие, казващо ракети H20.[1]

Източници

редактиране