Вакарел - хронология на селища

българско село

Развитието на административно-териториалното устройство на Вакарелските селища след освобождението от османска власт е както следва:[1]

3 март 1878 – 03.1921 03.1921 – 3 1 юли 1925 3 юли 1925 – 17 декември 1955 17 декември 1955 – 2 юни 1956 2 юни 1956 – 27 декември 1958 27 декември 1958 – 23 януари 1959 01.1959 – 26 декември 1978 26 декември 1978 – 4 април 1986 4 април 1986 – 18 юли 1995, 12 януари 1999
мах. Бърдо общ. Вакарел Самоковска околия с. Бърдо общ. Бърдо Самоковска околия Софийски окръг с. Бърдо общ. Бърдо Ихтиманска околия Софийски окр. с. Бърдо общ. Богдановци Ихтиманска околия Софийски окр с. Бърдо общ. Мечковци Ихтиманска околия Софийски окр. с. Бърдо общ. Вакарел Ихтиманска околия Софийски окр с. Бърдо общ. Вакарел Софийски окр с. Бърдо кметство Бузяковци общ. Ихтиман Софийски окр. с. Бърдо км. Буз яковци общ. Их тиман обл. София
мах. Джамузовци общ. Вакарел, Самоковска околия мах. Джамузовци, общ. Богдановци, Самоковска околия мах. Джамузовци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Джамузовци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Джамузовци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Джамузовци, общ. Вакарел, Софийски окр. Джамузовци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр. мах. Джамузовци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийска обл с. Джамузовци км. Бузяковци общ. Ихтиман Софий ска обл.
мах. Бузяковци общ. Вакарел Самоковска околия мах. Бузяковци, общ. Богдановци, Самоковска околия мах. Бузяковци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Бузяковци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Бузяковци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Бузяковци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Бузяковци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр с. Бузяковци км. Бузяковци общ. Ихтиман обл. София
мах. Пановци общ. Вакарел Самоковска околия мах. Пановци, общ. Богдановци, Самоковска околия мах. Пановци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Пановци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Пановци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Пановци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Пановци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр мах. Пановци, км. Бузяковци общ. Ихтиман, Софийска обл. с. Пановци км. Бузяковци общ. Ихтиман Софий ска обл.
мах. Мечковци общ. Вакарел Самоковска околия мах. Мечковци, общ. Богдановци, Самоковска околия мах. Мечковци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Мечковци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Мечковци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Мечковци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Мечковци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Мечковци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр. с. Мечковци км. Бузяковци общ. Ихтиман Софий ска обл.
мах. Богдановци общ. Вакарел Самоковска околия с. Богдановци, общ. Богдановци, Самоковска околия с. Богдановци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр с. Богдановци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр с Богдановци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Богдановци, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Богдановци, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр с. Богдановци кметство Бузяковци общ. Ихтиман Софийска обл. с. Богдановци км. Бузяковци общ. Ихтиман, Софий ска обл.
мах. Ръжана общ. Вакарел Самоковска околия м. Ръжана, общ. Богдановци, Самоковска околия м. Ръжана, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Ръжана, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Ръжана, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Ръжана, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Ръжана, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийски окр. мах. Ръжана, кметство Бузяковци общ. Ихтиман, Софийска обл. с. Ръжана км. Бузя ковци общ. Их тиман Софий ска обл.
мах. Драгиовци общ. Вакарел Самоковска околия м. Драгиовци, общ. Богдановци, Самоковска околия м. Драгиовци, общ. Богдановци, Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Драгиовци, общ. Мечковци, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Драгиовци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Драгиовци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Драгиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. заличена заличена
мах. Селянин общ. Вакарел Самоковска околия м. Селянин, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Селянин, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Селянин, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Селянин, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Селянин, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Селянин, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Селянин, кметство Вакарел общ. Ихтиман, обл. София с. Селянин км. Вакарел общ. Ихтиман обл. София
мах. Бальовци общ. Вакарел Самоковска околия м. Бальовци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Бальовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Бальовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Бальовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Бальовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Бальовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Бальовци, кметство Вакарел общ. Ихтиман, Софийски окр. мах. Бальовци км. Вакарел общ. Ихтиман Софийска обл.
мах. Млечановци общ. Вакарел Самоковска околия м. Млечановци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Млечановци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Млечановци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Млечановци, общ. Вакарел, Софийски окр Млечановци, общ. Вакарел, Софийски окр Млечановци, общ. Вакарел, Софийски окр с. Костадинкино с. Костадинкино
мах. Яздирастовци общ. Вакарел Самоковска околия м. Яздирастовци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Яздирастовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Яздирастовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Яздирастовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Яздирастовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Яздирастовци, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Костадинкино с. Костадинкино
мах. Полиовци общ. Вакарел Самоковска околия м. Полиовци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Полиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Полиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Полиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Полиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Полиовци, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Костадинкино с. Костадинкино
мах. Брънковци общ. Вакарел Самоковска околия м. Брънковци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Брънковци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Брънковци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Брънковци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Брънковци, общ. Вакарел, Софийски окр мах. Брънковци, общ. Вакарел, Софийски окр с. Костадинкино с. Костадинкино
мах. Семковци общ. Вакарел Самоковска околия м. Семковци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Семковци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Семковци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Семковци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Семковци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Семковци, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Костадинкино с. Костадинкино
с. Костадинкино, кметство Костадинкино общ. Ихтиман, Софийски окр с. Костадинкино, общ. Их тиман, Софийска обл.
мах. Крушовица общ. Вакарел Самоковска околия с. Крушовица, общ. Крушовица, Самоковска околия с. Крушовица, общ. Крушовица, Ихтиманска околия, Софийски окр с. Крушовица, общ. Габра, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Крушовица, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Крушовица, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Крушовица, общ. Габра, Софийски окр. с. Крушовица, кметство Крушовица, общ. Елин Пелин, Софийски окр с. Крушовица, км. Крушовица, общ. Елин Пелин, Софийска обл.
мах. Поповци общ. Вакарел Самоковска околия м. Поповци, общ. Вакарел Ихтиманска околия, Софийски окр мах. Поповци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Поповци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Поповци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Поповци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Поповци, общ. Вакарел, Софийски окр. мах. Поповци, кметство Пауново, общ. Ихтиман, Софийски окр. с. Поповци, км. Пауново, общ. Ихтиман, Софийска обл.
мах. Банчовци общ. Вакарел Самоковска околия мах. Банчовци общ. Кутрахци Самоковска околия Софийски окр с. Банчовци, общ. Кутрахци, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Банчовци, общ. Пауново, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Банчовци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Банчовци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Банчовци, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. мах. Банчовци, кметство Пауново, общ. Ихтиман, Софийски окр. с. Бан човци, км. Пау ново, общ. Их тиман, Софий ска обл.
мах. Кутрахци общ. Вакарел Самоковска околия с. Кутрахци общ. Кутрахци Самоковска околия Софийски окръг с. Кутрахци, общ. Кутрахци, Ихтиманска околия, Софийски окр с. Пауново, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Пауново, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Пауново, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Пауново, кметство Пауново, общ. Ихтиман, Софийски окр. Пау ново км. Пауново, общ. Ихтиман, обл. София
мах. Хановете общ. Вакарел Самоковска околия мах. Хановете, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр. с. Вакарел, общ. Вакарел, Ихтиманска околия, Софийски окр с. Вакарел, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Вакарел, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Вакарел, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Вакарел, общ. Вакарел, Софийски окр. с. Вакарел, кметство Вакарел, общ. Ихтиман, Софийски окр. с. Вакарел км. Вакарел общ. Ихтиман, Софийска обл

ИзточнициРедактиране

  1. По данни на Националния статистически институт за административно-териториалното устройство на населените места в Република България