Вакханалиите са римски празненства, вплитащи различни елементи от гръцките Дионисии.[1] Те изглежда са били популярни и добре организирани в централната и южната част на италианския полуостров. Подобно на всички други мистични тайнства на древния свят много малко се знае за тези ритуали. Днес са влезли в езика като символ на веселие в чест на виното и бог Дионис.

A bacchanalian scene with Pan sleeping and many drinking ves Wellcome V0019447.jpg

Тит Ливий, около 200 години след събитията, описва скандализираща, изключително колоритна картина на вакханалията. Съвременната наука приема скептично неговите твърдения за неистовите ритуали, сексуалното насилие и от двата пола, всички възрасти и всички социални класи и култа като смъртоносен инструмент за заговор срещу управниците. Според Ливий седем хиляди лидери и сподвижници на култови течения биват арестувани, повечето от тях екзекутирани.

Римските сенатори внасят закон за реформиране на вакханалиите в 186 г. пр.н.е.[2][3] в опит да контролират мащабите, организирането и духовното им водачество под заплаха от смъртно наказание. Бакхус, Либер и Дионис стават почти взаимозаменяеми по време на Републиканската ера.

ИзточнициРедактиране