Валарите и Валиерите (мъжки и женски род) са герои на Дж. Р. Р. Толкин от творбите му „Силмарилион“, „Властелинът на пръстените“ и др. Те са най-могъщата част от Айнурите, чрез чиято песен е създаден света Арда. Първоначално са петнайсет на брой – осем Валари и седем Валиери и имената им са: Мелкор, Манве, Улмо, Ауле, Ороме, Мандос, Лориен, Тулкас и Варда, Явана, Ниена, Есте, Ваире, Вана, Неса. Впоследствие Мелкор се отцепва и не се числи към Валарите, така че те стават четиринайсет. Валарите се наричат още Повелители на Арда, тъй като след създаването ѝ имат най-тясна връзка със съдбата ѝ и остават завинаги обвързани с нея.