Ванадий

химичен елемент с атомен номер 23

Ванадият е химически елемент. Открит е от Нилс Габриел Сефстрьом през 1830 в Швеция. Ванадият никога не е открит в природата в чисто състояние, а само в някои минерали. Той е сребристо бял, твърд и ковък метал. Химически устойчив е, при висока температура лесно се съединява с кислород, азот и др. Ванадиевият пентаоксид (V2О5) се използва като катализатор в химическите производства.

Ванадий
Ванадий – Синкав или сребристосив метал
Синкав или сребристосив метал
Спектрални линии на ванадий
TитанВанадийХром


V

Nb
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Ванадий, V, 23
Група, период, блок 54d
Химическа серия преходен метал
Електронна конфигурация [Ar] 3d3 4s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 11, 2
CAS номер 7440-62-2
Свойства на атома
Атомна маса 50,9415 u
Ковалентен радиус 153±8 pm
Степен на окисление 5, 4, 3, 2, 1, −1, −3
Оксид V2O5 (амфотерен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,63
Йонизационна енергия I: 650,9 kJ/mol
II: 1414 kJ/mol
III: 2830 kJ/mol
IV: 4507 kJ/mol
(още)
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура кубична обемноцентрирана
Плътност 6000 kg/m3
Температура на топене 2183 K (1910 °C)
Температура на кипене 3680 K (3407 °C)
Специф. топлина на топене 21,5 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 444 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 2101 2289 2523 2814 3187 3679
Скорост на звука 4560 m/s при 20 °C
Специф. ел. съпротивление 0,197 Ω.mm2/m
Топлопроводимост 30,7 W/(m·K)
Магнетизъм парамагнитен
Модул на еластичност 128 GPa
Модул на срязване 47 GPa
Модул на свиваемост 160 GPa
Коефициент на Поасон 0,37
Твърдост по Моос 6,7
Твърдост по Викерс 628 – 640 MPa
Твърдост по Бринел 600 – 742 MPa
История
Откритие Андрес Мануел дел Рио (1801 г.)
Изолиране Нилс Габриел Сефстрьом
(1830 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
48V синт. 16 дни β+ 48Ti
49V синт. 330 дни ε 49Ti
50V 0,25 % 1,5×1017 г. ε 50Ti
β- 50Cr
51V 99,75 % стабилен

ПриложениеРедактиране

Прилага се за легиране на стомани, съединенията му, които са отровни се прилагат в химичната промишленост като катализатори. Приложение намира и в селското стопанство, медицината, каучуковата, стъкларската, фото- и кинопромишлеността и др.

Вижте същоРедактиране