Вардариотите (на гръцки: Βαρδαριῶται) са етническа група от късния период на Източната Римска империя. Точният етнически произход на Вардариотите е неясен. За първи път името им се споменава през X в., като подчинения на Солун диоцез на „Вардариоти или турки“.[1] В средата на XIV в. Псевдо-Кодинос ги споменава като персийци по род и отбелязва, че са се заселили по долината на река Вардар. Според друга версия са близки до маджарите.[2] Според Христо Димитров вардариотите представляват „сборен наемен военен корпус, в който влизали покръстени маджари, селджушки турци и перси“.[3]

БележкиРедактиране

  1. Kazhdan, Alexander (1991). Vardariotai. In Kazhdan, Alexander (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York: Oxford University Press. p. 2153. ISBN 0-19-504652-8., p. 2153
  2. Bartusis, Mark C. (1997). The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1620-2., p. 280
  3. Димитров, Христо. Българо-унгарски отношения през Средновековието, изд. Марин Дринов, София, 1998, с.93