Вартананц е арменски религиозен празник.

С него се припомнят жертвите дадени от арменския народ. Основно е посветен на битката под властта на великия пълководец Вартан Мамигонян, в която Армения оказва решителен отпор срещу опитите на могъща Персия която иска да ги откъсне от християнска вяра. Битката състояла се на Аварийското поле през 451 г. на 26 май завършва с кръво пролитие, но персите се отказват от асимилаторските си стремежи към Армения.