Васил Терзиев може да се отнася за:

  • Васил Павлов Терзиев (1912 – 1993) – български комунистически партизанин, офицер от Българската народна армия и Държавна сигурност;
  • Васил Александров Терзиев (р. 1978) – български бизнесмен и инвеститор в технологични компании, съосновател на софтуерната компания „Телерик“;
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.