Васпураканско царство

Васпураканското царство е средновековна арменска държава, основана през 908 г. от династията Арцруниди в областта Васпуракан между река Аракс и езерата Ван и Урмия. През териториите му преминават важни търговски пътища, което способства за икономическото развитие и градоустройството (по-известни са Ван, Манцикерт, Ахтамар и други градове), но привлича силни външни врагове. Под напора на мюсюлмански нашественици през 1021 г. последният цар на Васпуракан – Сенекерим, сключва споразумение с император Василий II и му предава цялото си царство, което е превърнато във византийска провинция.[1][2]

Граници на държавата на Арцрунидите към 908 (в синьо) и 1021 (в червено) г.

Източници редактиране

  1. Советская историческая энциклопедия. Том 2, Москва, 1962, стр. 1003
  2. Toumanoff, Cyrill. The Cambridge Medieval History. Cambridge, 1966. Стр. 619