Отваря главното меню

Век или столетие се нарича период от 100 години. Хилядолетието е съставено от 1000 години или 10 века. Думата столетие произлиза от думите сто и лета (години).

Във всички календарни системи вековете се отброяват с редни числителни и започват с „първи“ (първи, втори, ... двадесет и първи век). В българския език съществуват 2 приети начина за изписване на вековете:

  • изписването с римски цифри, например „XVIII век“, е с по-стари традиции и в миналото се е използвало почти винаги;
  • напоследък все по-често се среща изписването на вековете с арабски цифри, например „20. век“ (произнася се двадесети век).

В различните езици правилата са различни, например във френския е прието да се използват само римски цифри, докато в английския почти винаги вековете се изписват с арабски цифри. В енциклопедията „Уикипедия“ е приет вторият начин на изписване.

Столетията по григорианския календар нямат нулев век и започват от Рождество Христово с годините 1, 101, 201... и завършват с годините, кратни на 100 – 100, 200, 300... Така 21 век и третото хилядолетие от новата ера (след Христа) започват на 1 януари 2001 година.

Вековете преди новата ера се отброяват по същия начин – например „трети век пр.н.е.“, и също завършват в края на годините, кратни на 100.

СписъкРедактиране