Велешко-прилепски народоосвободителен партизански отряд „Трайче Петкановски“

Велешко-прилепския народоосвободителен партизански отряд „Трайче Петкановски“ (на македонската езикова норма Велешко-прилепски народноосвободителен партизански одред „Трајче Петкановски“) е комунистическа партизанска единица във Вардарска Македония, участвала в така наречената Народоосвободителна войска на Македония.

Създаден е в края на април 1944 година от 30 души, разделени на групи по 10 души. Наречен е в чест на загиналия комунистически партизанин Трайче Петкановски. Областта на действие на отряда са селата в Азот и Поречието. Дейността му се състои в нападение на български полицейски участъци, по-малки войскови части, диверсии по линията Скопие-Велес и други. Към септември 1944 година отрядът нараства до 400 души и заедно с други появили се партизани на 2 ноември 1944 година от него е сформирана осма македонска ударна бригада[1].

Дейци редактиране

Бележки редактиране

  1. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 257. (на македонска литературна норма)