Велика сила е държава, която разполага с извънредно голяма икономическа, военна и политическа мощ, които ѝ дават възможност да взима участие в решаването на конфликти в глобален план.

Великите сили

Терминът започва да се използва след Виенския конгрес от 1815 година, на която петте водещи монархии в Европа – Русия, Франция, Великобритания, Австрия и Прусия – се договарят да се подкрепят взаимно и да запазят статуквото в Европа. Коалицията между петте държави спомага за запазването на стабилността в Европа за следващите 40 години и е прекъсната едва с избухването на Кримската война.

За българите в края на 19 век „Великите сили“ са Великобритания, Австро-Унгария, Франция, Германия, Италия и Русия – държавите, които са „разкъсали“ младата българска държава на Берлинския конгрес през 1878 г. Това е причината терминът по отношение на онзи период от българската история да е зареден с преобладаващ негативен смисъл и да е синоним за голяма и властна държава, която се меси във вътрешните работи на други страни в свой интерес и пречи те да се развиват самостоятелно.

За Япония след руско-японската война (1904 – 1905), а за САЩ след участието им в Първата световна война, също се говори като за велики сили.

Краят на Втората световна война променя виждането за понятието велика сила. В днешно време, след създаването на Организацията на обединените нации (ООН) през 1945 г., под „Велики сили“ се разбират обикновено 5-те държави, постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН (създаден по силата на договорка от Ялтенската конференция), а именно САЩ, Русия, Великобритания, Франция и Китай, а през 21 век – респективно и в икономически аспект – ЕС + Япония и Южна Корея.

  1815 1878 1900 1919 1938 1946 2000
Австрия/Австро-Унгария Австрия Австро-Унгария
Великобритания Великобритания
Китай Династия Цин Република Китай Китайска народна република
Франция Кралство Франция Френска република
Германия Прусия Германска Империя Трети райх Германия
Италия Кралство Италия
Япония Японска империя Япония
Турция/Османска империя Османска империя
Русия/СССР Руска империя СССР Русия
САЩ САЩ
Легенда
  Републики и монархии
  Социалистически страни
  Страни с нацистко управление

Вижте също

редактиране