Отваря главното меню

Академик д-р Венцеслав Харалампиев Андрейчев е изтъкнат български ядрен физик.

Венцеслав Андрейчев
български физик
Роден
Починал
12 април 2001 г. (60 г.)
Научна дейност
Област Физика

БиографияРедактиране

Роден е в семейството на гимназиални учители. Баща му е бил преподавател во българска литература в Немската гимназия в Ловеч, която В. Андрейчев завършва със златен медал. Завършва с отличие и Техническия университет в Дрезден през 1966 г. Специализира в областта на физиката на атомното ядро в Централния институт за ядрени изследвания в Росендорф край Дрезден, където защитава докторат (1970 г.) и работи като щатен сътрудник в групата по ядрена спектроскопия.

Удостояван с висши отличия на Държавния съвет на ГДР. Още през 1975 г. съвместно с К. Д. Шилинг и П. Манфрас той публикува в списание At. Data and Nucl. Data Tables систематика на нисколежащите Е1-преходи в ядра, обхващащи почти цялата Периодична система на елементите. Тази систематика се превръща в основно помагало на теоретици и експериментатори, занимаващи се с тези проблеми.

Доктор на науките (1974 г.), ст.н.с. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН (1975 г.), директор на Международната школа по ядрена физика, неутронна физика и ядрена енергетика от 1980 до 1999 г. (Школата е традиционно биенале, което се организира от ИЯИЯЕ към БАН и ФФ на СУ “Климент Охридски”), ст.н.с. I ст. (1983 г.), гост-професор в университета на Ню Джързи (1980 - 1981 г.), член-кореспондент на БАН (1989 г.), академик (1995 г.), ръководител на сектор “Ядрена спектроскопия и астрофизика” и председател на Научния съвет на ИЯИЯЕ, член на Научния съвет на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) - Дубна. Бил е заместник-председател на ВАК, председател на експертната комисия по физика към Фонда за научни изследвания, председател на Комитета по ниски енергии към ОИЯИ. От 1994 г. е избран за член на Комисията С-14 (ядрена физика) към Международния съюз за чиста и приложна физика (IUPAP). Активно сътрудничи с ядрени физици от университета в Кьолн (П. фон Брентано) и университета в Щутгарт (У. Кнайсл).

Венцеслав Андрейчев е изтъкнат български учен, „автор и съавтор на над 300 оригинални научни труда за структурата на атомното ядро в направленията: създаване на методика за измерване на нано- и пикосекундни ядрени изомерни състояния; систематизиране на вероятностите за електромагнитни преходи в атомните ядра; усъвършенстване на съвременните ядрени модели, резултатите от които са широко използвани и отразявани от международната физическа общност. Той е създател на Обобщения метод на центъра на тежестта, който позволи да бъдат проведени за първи път серийни измервания на субнаносекундни времена на живот на ядрени състояния. Този метод, усъвършенстван и прилаган с голям успех през последните години, представлява новост в световната наука. Между неговите последни работи са и изследванията на абсолютните вероятности за преходи в екзотични ядра, които се използват като галактически хронометри и термометри в модерната астрофизика. Със своята всеотдайна дейност и забележителни трудове акад. Андрейчев издигна високо престижа на българската ядрена физика.“ ([1])

Външни препраткиРедактиране