Отваря главното меню

Вербална нота в дипломацията е официално писмено неподписано съобщение, най-често в трето лице, от правителството на една държава към правителството на друга държава.

Существуват 2 основни типа ноти в дипломацията:

  • вербална нота (съставена от името на едно правителство към друго) и
  • лична нота (адресирана към конкретно лице и подписана от конкретно лице).

Вербална нота може да се отправи, когато даден въпрос е оставен без движение за дълъг период от време. Тя няма неотложен характер. С вербалната нота може да се избегне впечатлението, че предметът на нотата е неотложен, но в същото време може да се издаде в уверение на това, че съответната страна не възнамерява да отлага въпроса.

Фактът, че е неподписана, създава впечатление, че вербалната нота е начин да се направи нещо, което да няма силата и характера на официално становище на държавата, от чието име е издадена.