Вертумн или Вортумн – в Древен Рим бог на всички промени (на годишните времена, течението на реките, хорските настроения, зреенето на плодовете)[1] Съпруг на Помона. Според Ливий бил сабински бог, а според други – етруско божество (Волтумна) на град Волсиний, главния бог на Етруския съюз. [2]

ИзточнициРедактиране

  1. " Vertumnus then, that turn'st the year about," (Thomas Nashe, Summer's Last Will and Testament (1592, printed 1600).
  2. www.villahuegel.de