Вижте пояснителната страница за други значения на Виза.

Виза произлиза от carta visa на латински език и представлява документ, издаден от държавата, даваща достъп на дадено лице до територията си за определен период от време и при спазването на определени цели на пътуването. Много държави изискват валиден паспорт и виза, за да разрешат достъп на чужди граждани до територията си.

Българските граждани могат да пътуват безвизово до почти всички държави в Европа, както и много държави в Южна Америка и Азия.

Специфика по държавиРедактиране

САЩРедактиране

Имигрантска визаРедактиране

Имигрантската виза (зелена карта) се издава на три основни принципа:
виза на основа работа
виза на основа на семейство
виза на основа Програмата за разнообразяване на имигрантския поток
Имигрантската виза дава възможност на хора извън САЩ да пребивават законно в страната с право да влизат и излизат от страната по всяко време.

Виза на основа работаРедактиране

Тази виза се издава посредством форма I-140, подадена от щатски работодател към Службата за гражданство и имиграция на САЩ с цел законно пребиваване в страната на негов служител.

Виза на основа семействоРедактиране

Подавана в Службата за гражданство и имиграция на САЩ чрез форма I-130, тази виза позволява пребиваването на гражданин в САЩ, ако е сключил законен брак със законен гражданин на страната.

Неимигрантска визаРедактиране

Дори когато чужденец влиза в САЩ с цел временно пребиваване, има нужда от издадена виза за определената цел. Неимигрантските визи са няколко вида:
с цел туризъм
с цел лечение
с цел временна работа
с цел образование
Според закона на САЩ кандидатстващите за неимигрантска виза трябва да предоставят доказателство за пребиваването си и да покажат, че нямат намерение да имигрират там. Издаването на неимигрантски визи е силно индивидуално – на двама кандидатстващи за един и същи тип виза може да им бъдат изискани различни документи и да им бъдат зададени различни въпроси.

РусияРедактиране

Туристическа визаРедактиране

Издава се, когато чужденец желае да посети Русия като туристическа дестинация.

Работна визаРедактиране

Когато някой желае да работи в страната, му е необходима работна виза.

Шофьорска визаРедактиране

Шофьорската виза се издава на шофьори, осъществяващи товарни превози.

Делова визаРедактиране

Делова виза е необходима, когато чужд гражданин влиза в Руската федерация с делова цел.

Визи за журналистаРедактиране

За да бъде издадена виза на гражданина, той трябва да предостави журналистическа карта и командировъчно удостоверение или писмо от работодателя до посланика на Русия.

Учебна визаРедактиране

Учебна виза се издава на чужденец, който желае да се обучава на територията на Руската федерация.

Частна визаРедактиране

Частна виза се издава за срок до 3 месеца на чужденци, които влизат в Русия с цел гостуване въз основа на покана от Федералната миграционна служба.

Хуманитарна визаРедактиране

Когато чужденец влиза в Русия с цел осъществяване на научни, културни, обществено-политически или спортни дейности, му се издава хуманитарна виза.

Транзитна визаРедактиране

Транзитна виза се издава тогава, когато чуждестранен гражданин трябва да премине транзитно през територията на Русия.

Електронна визаРедактиране

Електронна виза се издава безплатно за посещение на определени региони в Русия.

Външни препраткиРедактиране