Виртуалната машина (на английски: virtual machine) представлява софтуерна среда, абстракция на интерфейса на компютърен процесор.

Виртуална машина, създадена с помощта на хипервайзора Oracle VM VirtualBox

Тъй като всеки тип процесор има собствен набор от команди и писането на машинен език в последните десетилетия се извършва от езици от високо ниво, похватът за създаването на една и съща виртуална машина, която да предоставя един и същ интерфейс за програмния език, е технически много добре обоснован.

Виртуалната машина предоставя следните преимущества на разработчиците на софтуер:

  • Лесна преносимост между различни платформи – т.е. софтуерът бива написван един път на една платформа и работи безпроблемно на друга платформа (на практика това твърдение често е трудно изпълнимо за особено сложни програми).

Известни програмни езици, които използват виртуални машини, са Java и Perl.

Обфускация на машинен код

редактиране

Съществува и друг тип виртуална машина, такава, чиято цел е да затрудни обратното инженерство на дадена програма, като преобразува даден машинен код в друг такъв, който се интерпретира (изпълнява) от виртуалната машина, като тя самата се изпълнява от програмата. Тъй като този процесор (интерпретатор) е виртуален, той може да е напълно различен като архитектура от разработените дотогава физически такива. Различните наименования са: Code Obfuscation Virtual Machine, Virtualization Obfuscation, Process Virtual Machines.

Най-често такъв тип виртуални машини се ползват от зловредни програми, за да затруднят разбирането на функцията на зловредния код. Те също се ползват легитимно и в комерсиалната среда от разработчици на компютърни игри и програми, за да се предотврати нелегалното им разпространение (crack).

За по-голяма сложност, има виртуални машини, които изпълняват друга виртуална машина, която изпълнява (интерпретира) някакъв код. Не е задължително двете виртуални машини да са с една и съща архитектура.

Софтуерни виртуални машини

редактиране
  • Common Language Runtime – общата виртуална машина за следните езици C#, Visual Basic .NET, J#, Managed C++ на Microsoft
  • JVM – виртуалната машина на програмния език Java
  • Виртуалната машина на Perl – Perl
  • Parrot
  • VMProtect – виртуализира x86/x64 машинен код в друг такъв, с уникална архитектура всеки път.
  • Armadillo – protector, включващ в арсенала си виртуална машина.[1]
  • SecuROM – protector, включващ в арсенала си виртуална машина. Ползва се най-често при компютърни игри.
  • Themida – protector, включващ в арсенала си виртуална машина.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Главчев, Александър. Google започна да разпространява новата си операционна система Fuchsia // digitalk.bg, 19.08.2022. Посетен на 20.07.2022.