Отваря главното меню

Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ (ВВМУ) се намира във Варна.

Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“
Naval Academy Varna Star.jpg
Девиз Чеда сме ние на морето
Основаване 1881
Вид Държавно
Началник Флотилен адмирал проф. двн Боян Медникаров
Студенти 2550
Местоположение Варна, България
Уебсайт www.naval-acad.bg
COA NVNA.svg
Varna location map.png
43.2122° с. ш. 27.9331° и. д.
Местоположение в България Варна
Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“
в Общомедия

Неговите випускници служат във Военноморските сили и гражданския флот на България или работят като висококвалифицирани специалисти в морската индустрия на страната или зад граница.

ВВМУ Варна.

Съдържание

Кратка историяРедактиране

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо учебно заведение в България. Историята и настоящата му дейност го утвърждават като най-престижен център за подготовка на морски кадри в България. Неговото развитие започва от няколко самостоятелни структури, които са предшественици на съвременните факултети, катедри, департаменти и професионални колежи, влизащи в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Първи десетилетияРедактиране

 
Капитан-лейтенант Александър Конкевич, първият командир на българския флот и основател на военноморското училище

Темелите на родното морско образование са положени в гр. Русе на основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на княжество България.[1] В циркуляра се обявява, че се формира „Морско училище“, считано от 9 януари 1881 г.[2].

За инициатор на формирането на учебното заведение историята посочва капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, „заведующ“ Флотилията и Морската част (официалното название на ВМС на България през ХІХ в.)[3].

 
Първият началник на Морското училище подпоручик от копуса на инженер-механиците на Флота Павел Машнин. Фоторепродукция на маслен портрет. Худ. В. Чакъров.

Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който престоява на тази длъжност до март 1882 г.[4].

На Морското училище се възлага задачата да подготвя машинисти и огняри за княжеския военен флот. След 1883 г. в документите училището започва да се нарича „Машинна школа“, „Техническа школа“, „Машинен клас“, но не променя своя статут и в същото време успешно продължава да обучава технически кадри за Флотилията и Морската част. През 1885 година възпитаниците на училището участват в Сръбско-българската война, като двама от тях са отличени с награди[5].

Под влиянието на реформите на министъра на народното просвещение Георги Живков, последното десетилетие на ХІХ век, се характеризира с развитие на образователните институции в България. Този процес многопланово засяга и морското образование.

 
Дипломата на възпитаника Хаджипантелеев от 1892 г. Най-старата запазена до днес диплома на Военноморското училище.

В резултат през 1892 г. училището е преустроено и преименувано в „Унтерофицерска морска школа“, в която се подготвят боцмани, кърмчии, артилеристи, миньори и машинисти. В същата година е издадена и първото "свидетелство“[6][7] на флотската алма матер.[8]

През 1893 г. в Русе се формира първият „Временен курс по военноморски науки“ за подготовка на строеви офицери. Доколкото Морското училище от 1881 г. е не само начало на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, но и праобраз на съвременния факултет „Инженерен“ и повечето катедри в него, то следва да се подчертае, че Временният курс по военноморски науки (по-нататък съкр. Временен курс) от 1893 г. е праобраз на съвременния „Навигационен“ факултет, както и на такива катедри в него като „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, „Корабоводене“ и „Експлоатация на флота и пристанищата“. Фактически с формирането на Временния курс започва историческото развитие на образователните структури, свързани с подготовката на корабоводители в България.

В курса се обучават офицери, завършили Военното училище в София, с цел придобиване на военноморска квалификация, а така също български възпитаници на задгранични военноморски училища, които по някаква причина не успяват да се дипломират в чужбина[9]. Слушателите във Временния курс по военноморски науки полагат изпит и придобиват правоспособност на военноморски офицери.

В началото на новия ХХ век поредна крачка напред е направена от Унтерофицерската морска школа. През 1900 г. тя е оглавена от Тодор Соларов. Именно при него учебното заведение е преместено във Варна и преименувано на „Машинно училище при флота“. Тодор Соларов обосновава необходимостта от по-задълбочена подготовка на възпитаниците му, в резултат на което през 1904 г. със закон на Народното събрание училището става първото средно техническо учебно заведение в страната. Срокът на обучение е удължен до шест години. През 1906 г. училището издава първите зрелостни свидетелства[10]. През 1910 г. във Варна е построена първата специално проектирана за целта сграда за нуждите на „Машинното училище при Флота на Негово Величество“.

Частта, останала в Русе, е преобразувана в „Минно-огнярно училище“ (Минно училище с огнярска школа) със срок на обучение четири години, включително и практическо обучение, като първите две години от обучението на учениците се признават за отбиване на задължителната им военна служба. Минно-огнярното училище през 1909 г. е временно закрито. През 1912 г., поради нарасналите потребности на Флота на Негово Величество от технически кадри, то е възстановено с названието „Специални школи", които на свой ред се подчиняват на новосформирана във Варна структура, наречена „Учебна част“ (впоследствие преименувана на „Морска учебна част“).

Школите документално са формирани през 1912 г., но едва през 1913 г. в тях е приет първият випуск от 34 възпитаници. Първоначално „Специалните школи“ имат три отдела (школи): минно-електротехнически, огнярен и кърмчийски. В хода на Първата световна война са формирани и за кратко време функционират „Водолазна школа“ и „Радиотелеграфна школа“.

Курсът на обучение в школите е четиригодишен. Те може да се приемат за праобраз на съвременния Департамент за следдипломна квалификация и „Професионален старшински колеж“ в състава на съвременното ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Още през 1912 г. под шапката на „Учебната част“ влизат не само „Специалните школи“, но и „Машинното училище при Флота на Негово Величество“.

През войните за национално обединение (1912 – 1918 г.) възпитаниците на „Учебна част“ участват в минозаградните и миночистачните действия, атаката срещу крайцера „Хамидие“[11], стоварването в Балчик, Каварна и Калиакра, в боя при Балчик от 13 декември 1916 г. На тях се пада честта да овладеят новата техника във флота: водомоторната авиация[12] и първата българска подводница[13]. През този период в училището започва изучаването на френски, а след това и немски език, в резултат на което именно измежду възпитаниците на Машинното училище при Флота на Негово Величество се извършва подбор на бъдещите флотски строеви офицери, за да бъдат изпращани за обучение във Военноморското училище в Ливорно (Италия – 1914 г.)[14], а след това и във Военноморското училище „Мюрвик“ (Германия – 1916 – 1918 г.)[15].

 
Изглед към парадния вход на централната сграда на Машинното училище при Флота на Негово Величество до 1916 г. Макет. Мащаб 1:100. Автор на макета: арх. Стоян Стамов

В самото Машинно училище при Флота на Негово Величество също назряват промени. През 1917 г. след кратък квалификационен курс на подбрана група възпитаници на флотската алма-матер, е произведен първият офицерски випуск на училището[16]. През 1918 г. училището получава сградата на днешния Аквариум в Морската градина, където остава до 1922 г.

След края на войните за национално обединение българската морска образователна система е подложена на реорганизация.

Учебната част вече се нарича „Морска учебна част“ и за пръв път под нейно командване се оказват всички образователни структури, от които водят началото си повечето съвременни факултети, катедри, департаменти и колежи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В периода 1919 – 1920 г. „Курсът за подготовка на офицери“ (приемник на Временния курс) не просто успешно е проведен, но на завършилите го за пръв път въз основа на Постановление на Министерския съвет №6/1.6.1920 г. е издадено свидетелство за завършено висше специално военноморско образование „по пълната програма на Морския корпус в Петербург“. Дипломи за висше образование са връчени и на слушателите от предните издания на курса[17]. Впоследствие учебният план на тази структура е значително усъвършенстван. През 1925 и 1928 г. на основата на опита до този момент са формирани два Корабоначалнически курса, в които на „курсистите“ след дългогодишно обучение на теория и на практика се издават атестати за завършено висше специално военноморско образование[18]. Сред атестираните са много млади офицери на Морската полицейска служба (название, под което официално съществува българския военен флот под опеката на Ньойския договор) и бъдещи „капитани от далечното плаване“ в Българското търговско параходно дружество (предшественикът на БМФ АД)[19].

Морско машинно училищеРедактиране

През пролетта на 1921 г. по условията на Ньойския мирен договор Флотът на Негово Величество е разформиран. Но една година преди това Машинното училище вече не е подчинено на Военното министерство и съответно е преименувано на „Морско машинно училище“. Практическото обучение се води на миноносците, в арсеналите, в електротехническите кабинети, в телефонните централи, в радиопредаватели, в електроцентрали, в ж. п. депа и работилници, в Божурище, в мини Перник и на други места. Училището известно време е под ръководството на Министерството на промишлеността и труда, а по-късно – на Министерството на железниците, съобщенията и пристанищата. На зрелостните изпити присъства пратеник от Министерството на просвещението. Завършилите училището имат право да постъпват във всички висши технически училища, вкл. и в чужбина.

След края на Първата световна война Кърмчийската школа (отдел) от състава на Морските специални школи е обособена и преобразена в Рибарско училище, което просъществува до 4 април 1933 г.[20].

През 1930 г. Морски специални школи са реформирани и в тях са създадени три отдела: електротехнически, машинен и моторен. Техните програми (т.е. учебни планове) са допълнени и подобрени.

Следва да се обобщи, че Минно-огнярното училище, преименувано по-късно в Специални школи, и Машинното училище при Флота са първите учебни заведения в страната, които системно подготвят квалифицирани кадри за флота и зараждащата се българска индустрия.

През 1929 г. статутът на Морското машинно училище е определен със закон и то е преименувано на „Морско училище“. Две години по-късно в него се формира „Мореходен“ отдел, който има за задача да обучава вахтени офицери за търговския флот. Офицерите на Морската полицейска служба се подготвят частично в Морското училище във Варна, но се дипломират във Военното училище в София, където също така изучават определен кръг дисциплини. Училището в София, което е висше учебно заведение от 1923 г., им издава дипломи доколкото се полага на офицера да има висше образование, а по условията на Ньойския договор България може да има само едно военно училище.

През 1934 г. Морското машинно училище е преместено в сградите на вече закритото Рибарско училище на остров Св. Кирик край Созопол. През 1940 г. училището се връща във Варна в голямата представителна сграда на ул. „Стефан Караджа“. Същата година възпитаниците му участват в стоварването в Балчик при връщането на Южна Добруджа в пределите на Царство България.

През 1942 г. с царски указ Морското училище получава статут на специализирано висше морско училище и названието „Военноморско на Негово Величество училище“. В 1943 г. е формиран Морски отдел на Школата за запасни офицери – Варна, създаден към Военноморското на Н.В. училище за подготовка на запасни офицери за Морските войски.

Период след Втората световна войнаРедактиране

След Втората Световна Война военният флот на България е с ограничен брой кораби и задачи, а търговският флот е почти ликвидиран. Постепенно започва възстановяване и увеличаване на броя и видовете кораби, което налага ускорено обучение на команден състав, съобразено с новата техника и организация на работа.[21] От 1945 г. в Училището започва изработването на нови учебни планове и програми за обучение на навигатори и механици, необходими за нуждите на военния и граждански флот.[22] В периода 1945 – 1946 г., училището се нарича „Военноморско народно училище при Морските войски“, а през 1946 – 1949 г. – „Народно военноморско училище“. През 1949 г. Морското училище приема за свой патрон Никола Вапцаров, поет, възпитаник на училището от випуск 1926 г., и получава названието „Народно военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Особена страница в историята на флотската алма-матер е обучението на чужденци, доколкото това е обективен критерий за нарасналия международен престиж на учебното заведение. Началото е поставено през 1953 г., когато в училището влизат за обучение чешки студенти и албански курсанти. До 1994 г. във ВВМУ „Н. Вапцаров“ получават своите дипломи за завършено образование 141 чужденци от общо единадесет страни от четири континента[23].

През 1954 г. училището се нанася в сегашния учебен комплекс на ул. „Васил Друмев“ № 73. С Указ на Президиума на Народното събрание от 1956 г. то получава статут на висше инженерно морско училище и е преименувано на „Висше народно военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“.[24] След Указ номер 251 на Президиума на Народното събрание от 1956 г. на завършилите ВНВМУ се признава висше морско образование с квалификация Инженер корабоводител и Инженер корабен механик.[25] През 1960 г. то е вписано в регистрите на Международната морска организация (IMO) към ООН, с което се признават дипломите на възпитаниците му пред всички корабособственици по света[26].

През 1968 г. основният корпус на комплекса е надстроен с един етаж. През този период в състава на ВМС навлизат нови единици бойни кораби и техника. Български Морски Флот (БМФ) непрекъснато попълва състава си с нови кораби, построени у нас или закупени от чужбина. В апогея на развитието си през 1985 г. БМФ има 127 кораба с общо над 1.8 млн. тона дедуейт.[27]

Този огромен флот изисква постоянно увеличаване на броя на приетите и завършили Училището курсанти, които в някои от годините достигат по 100 – 110 души в една рота навигатори и механици. Започва интензивен период на възход на ВНВМУ във всички направления: учебно-материална база, учебно-методическа и възпитателна работа, повишаване квалификацията на преподавателския състав, научно-изследователска дейност, разработка и внедряване на изобретения и рационализации.[28]

Създават се специализирани кабинети към всички катедри с цел засилено практическо обучение на курсантите. Голяма част от оборудването – стендове, макети, разрези и пр. се разработва от преподавателите и курсантите, а друга част се закупува. Специално внимание се отделя на тренажорната подготовка: в чест на 100-годишнината на Училището е въведен в действие първият тренажор „Вахтен механик“ за обучение и тренировка на механици.[29]

На Трети Март 1986 г. в района на Училището е открит най-големият на Балканите Планетариум, който се ползва както за обучение на курсантите-навигатори по дисциплината „Морска астрономия", така и от гости на града. Диаметърът на купола е 18 м и има 120 места. Предвидени са четири тематични цикъла с възможност за демонстрация на български, английски, немски, френски, руски, румънски, шведски и финландски език.[30]

Построени са нови жилищни корпуси за курсантите, спортен комплекс с функционална зала и басейн и др. Непрекъснато се усъвършенстват учебните планове и програми, като основната задача е подготовката на курсантите да отговори на високите изисквания на обновяващия се военен и търговски флот. За целта се използват различни форми на работа: методически обсъждания вътре в катедрите, ежегодни срещи с преподавателските състави на сродните катедри от другите висши военни училища в страната за споделяне натрупания опит в онагледяването и методиката на водене на теоретичните и практически занятия, както и на използването на нови технически и дидактически средства в учебния процес. За изпълнения на поставените високи цели на обучението се използват всички възможни форми на активно включване на курсантите в учебния процес.

Голяма част от курсантите започват работа в Движението за ТНТМ (Техническо и Научно Творчество на Младежта) още от първи курс, като постепенно задълбочават познанията и уменията си и често разработките им прерастват в дипломни работи. Работи се активно по оборудването на кабинетите и учебните зали, както и по научно-практически теми. Ежегодно в Училището се прави изложба на ТНТМ, в която работещите към катедрите курсанти и техните ръководители показват разработките си, а комисия оценява постиженията им и награждава особено значимите. Следва Преглед на ТНТМ във ВМФ, а най-добрите разработки отиват на Изложба на ТНТМ Българската народна армия (БНА), която най-често се провежда в палатите на Пловдивския панаир. Така цялото гражданство можеше да се запознае с постиженията на младите офицери, курсанти и войници.[31] [32]

 
Награда за Принос в Движението на Техническо и научно творчество на флотската младеж (ТНТФМ.), IX Преглед, 1977 г., на инж. ст. лейт. А. Точков.

На тези изложби ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ винаги завоюва призови места. На първите места се класират винаги и отборите на ВНВМУ в Олимпиадите по физика, математика, машинно чертане и др. на армейско и на национално ниво.

Ежегодно в Училището се организира и Курсантска научна сесия, на която се докладват теоретични и научни разработки, най-добрите от които се издават в Сборник, а авторите им се награждават. Целенасочено се поощрява участието на курсанти и преподаватели и в рационализаторската и изобретателска дейност. Към Училището функционира Технико-икономически съвет (ТИС), който ежемесечно разглежда подадените заявки за рационализации и определя размера на възнаграждението на колектива. Разработват се преди всичко стендове и установки, измерителна апаратура и др., които подпомагат учебния процес и изследователската работа. Със званието „Заслужил рационализатор“ на България са удостоени офицерите-преподаватели Цветан Папазов, Величко Янакиев и др.[33] [34]

През 1988 г. в Патентната школа в София се дипломира и първият патентен специалист в Училището капитан III ранг Атанас Точков. През следващите години съществено се увеличи броя на подготвените, подадените и приети от Патентното ведомство искания за признаване на изобретения и промишлени образци, като авторите са предимно млади преподаватели, разработващи научни трудове или участващи в различни теми с приложен характер.

В този период една от читалните на Библиотеката в Училището е преустроена и оборудвана с терминали и работи като Информационен център, директно свързан с Научно-техническата библиотека (НТБ) в София. При това за пръв път в БНА курсантите и преподавателите от ВНВМУ получават възможността, директно да влизат в огромния библиотечен фонд на НТБ и да издирват литература, научни трудове, статии и др., необходими за работата им. Понастоящем наличният библиотечен фонд съдържа към 125 хил. библиотечни единици. [35]

През този период много активно се работи и по теми на Научно-изследователския сектор (НИС). В Училището е изградена структура, която администрира тази дейност, а натрупаният опит и високата квалификация на преподавателския и изпълнителски състав му позволява да решава успешно проблеми на военния и търговски флот, както и на граждански предприятия и обекти. Особено активни в тази дейност са техническите катедри.[36]

Своеобразен преглед на научното израстване на преподавателският състав става ежегодно провеждащата се в Училището Научна сесия с участието на преподаватели и научни работници както от ВНВМУ, така и от другите военни училища, университети и организации у нас и в чужбина. Резюметата се публикуват в „Трудове на ВНВМУ Н. Й. Вапцаров“.[37]

Наред с учебната и практическа дейност, много голямо внимание се обръща и на възпитанието на курсантите като морални и отговорни специалисти, умеещи да работят с хора. Офицери от Училището, заедно с курсанти от горните курсове, активно участваха в т.н. „Операция Българска слава“, която имаше цел да подпомогне възпитанието на децата от началните училища в дух на родолюбие и патриотизъм. За целта се организираха срещи с ветерани от Втората световна война, обучаваха се децата на различни технически умения, като например да правят морски възли, провеждаха се прегледи на строевата песен, тържествени зари с фойерверки в чест на паметни дати и други.[38]

Като цяло ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през тези години е широко известно в армейските и академични среди у нас с изградените модерни взаимоотношения както между преподавателите и изпълнителския състав, така и между тях и курсантите, като в творчески дух и благоприятна социално-психологическа атмосфера се обучават висококвалифицирани, дисциплинирани и отговорни специалисти с дипломи, признати в цял свят.

През 1989 г. България поема по пътя на демократичните промени, като неизбежните при това турболенции засягат и ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Започват промени главно в партийно-политическите структури, но се предприемат и значителни съкращения в щата, както и девоенизиране на основната част от преподавателският състав. От 1991 г. Училището е преименувано в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Между 1998 и 2001 г. Училището е в сериозна криза, дължаща се основно на липсата на дългосрочна стратегия за развитието на ВМС, морската индустрия и търговия в България. Няма реална и обективна оценка за спецификата и значението на Училището като основен фактор за осигуряване на необходимите квалифицирани кадри за страната. По различни конюнктурни съображения Министерството на отбраната опитва да наложи идеята, да има само един Национален военен университет на базата на Военното училище във Велико Търново, а всички останали висши военни училища да станат факултети към него. Чест прави на цялата Варненска общественост, както и на всички деятели на морската наука в страната, които решително се противопоставят на тези намерения.[39]

През 2000 г. ВВМУ е вписано в „Белия списък“ на IMO като висше училище с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95. През 2001 г. с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към МС получава пълна акредитация като висше училище, в съответствие с новоприетия Закон за висшето образование. През 2000 г. получава сертификат за качество ISO 9002.4 по специалността „Корабоводене“ от Лойдс регистър[40], а през 2004 г. – ISO 9001 – 2000 за всички специалности.

След дълго продължило обсъждане, с решение на 39-то Народно събрание от 14 юни 2002 висшите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия се преобразуват в „Национален Военен Университет Васил Левски“ със седалище в град Велико Търново, със съответно три Факултета. Морското училище във Варна запазва своята самостоятелност под името „ВВМУ Н. Й. Вапцаров“.[41]

През септември 2007 г. по искане на Министъра на отбраната и със заповед на Министъра на образованието и науката на Република България е създаден Професионален старшински колеж към Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ в Варна.

В днешно време Училището доразвива със съвременна техника материално-техническата си база, и благодарение на много добре подготвения си преподавателски състав успява да следи динамичните промени в стратегиите на ЕС, НАТО и Международната морска организация (ИМО), както и да подготвя квалифицирани кадри за ВМС, търговския флот и други структури в страната и в чужбина.

Съвременна структураРедактиране

Съвременното Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ се състои от следните звена: факултет „Навигационен", факултет „Инженерен", Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти и Професионален старшински колеж[42].

В училището се подготвят младежи и девойки по следните морски специалисти:

 • А. За Военноморските сили, със срок на обучение 5 години. Успешно завършилите курса на обучение получават едновременно две образователно-квалификационни степени „бакалавър“, съответно по военната и гражданска специалност. Специалностите са:
 1. Корабоводене за ВМС;
 2. Корабни машини и механизми за ВМС;
 3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи.
 • Б. За гражданската морска индустрия, със срок на обучение четири години. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Специалностите са:
 1. Корабоводене;
 2. Корабна радиоелектроника;
 3. Корабни машини и механизми;
 4. Електрообзавеждане на кораба;
 5. Технология на кораборемонта;
 6. Експлоатация на флота и пристанищата;
 7. Океанско инженерство;
 8. Речно корабоплаване;
 9. Мениджмънт на водния транспорт;
 10. Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия.

НаименованияРедактиране

 • Морско училище (от 9 януари 1881)
 • Машинна школа
 • Техническа школа
 • Морска унтер-офицерска школа (1892 – 1900)
 • Машинно училище при Флота (1900 – 1906)
 • Машинно училище при Флота на Негово Царско Височество (1906 – 1908)
 • Машинно училище при Флота на Негово Величество (1908 – 1917)
 • Машинно морско училище (1917 – 1920)
 • Морско машинно училище (1920 – 1929)
 • Морско училище (1929 – 1942)
 • Военноморско на Негово Величество училище (1942 – 1945)
 • Военноморско народно училище при Морските войски (1945 – 1946)
 • Народно военноморско училище (1946 – 1949)
 • Народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (1949 – 1956)
 • Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (1956 – 1991)
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (от 1991)

НачалнициРедактиране

 
Ветроходен кораб „Калиакра“ на БМФ в Алхесирас, Испания

Началници (званията са към датата на заемане на длъжността):

 • 1 Инж.-механик подпоручик Павел Алексеевич Машнин 1881 – 1882 г.
 • 2 Инж.-механик поручик Павел Мих. Изотов 1882 – 1884 г.
 • 3 Инж.-механик капитан Павел Д. Кузьминский 1884 – 1885 г.
 • 4 механик II разред Алексей Теодоров Надейн – 1885 г.
 • 5 Инж.-механик мичман I разред Константин Р. Божков 1885 – 1886 и 1899 – 1900 г.
 • 6 Мичман I разред Владимир Вл. Луцкий – 1886 г.
 • 7 Мичман I разред Владимир П.Кисимов 1886 – 1888 г.
 • 8 Капитан Методи Ст. Бойчев 1888 – 1895 г
 • 9 Лейт. Станчо Д. Димитриев 1895 1896 г.
 • 10 Мичман I разред Стефан Х. Абаджиев 1896 – 1897 г.
 • 11 Мичман I разред Йордан Минков – 1897 г.
 • 12 Мичман I разред Никола Попов – 1898 г.
 • 13 Мичман I разред Симеон М. Винаров 1898 – 1899 г.
 • 14 Инж.-механик лейт. Тодор Соларов 1900 – 1906 г.
 • 15 Кап. – лейт. Димитър Д. Добрев 1906 – 1908 г.
 • 16 Кап. – лейт. Димитър Г. Ковачев 1908 – 1910 г.
 • 17 Кап. – лейт. Иван Д. Ангелов 1910 – 1912 г.
 • 18 Кап. II ранг Рашко Серафимов – 1913 г.
 • 19 Кап. – лейт. Борис Попов 1913 – 1914 г.
 • 20 Кап. – лейт. Георги А. Антонов 1914 – 1915 г.
 • 21 Лейт. Кирил Г. Светогорски 1915 – 1919 г.
 • 22 Кап. – лейт. Иван А. Михайлов 1919 – 1920 г., 1921 – 1924 г.
 • 23 Лейт. Васил Г. Игнатов 1920 – 1921 г.
 • 24 Лейт. Борис Станев – 1921 г.
 • 25 Кап. – лейт. Георги Славянов 1924 – 1926 г.
 • 26 Кап. – лейт. Петър И. Кашлакев 1926 – 1927 г.
 • 27 Кап. II ранг Тодор В. Тодоров 1927 – 1928 г.
 • 28 Кап. II ранг Сава Иванов 1928 – 1931 г.
 • 29 Майор Бочо Н. Рачев 1931 – 1934 г.
 • 30 Кап. – лейт. Петър Неделчев 1934 – 1935 г.
 • 31 Кап. II ранг Тодор Д. Цицелков – 1935 г.
 • 32 Кап. – лейт. Стефан Хранков – 1936 г.
 • 33 Кап. – лейт. Павел Павлов – 1936 г.
 • 34 Лейт. Станьо Вълков 1936 – 1937 г.
 • 35 Кап. II ранг Стефан Т. Цанев 1937 – 1939 г., 1940 г., 1941 – 1944 г.
 • 36 Кап. – лейт. Георги Г. Пецов 1939 – 1940 г.
 • 37 Кап. II ранг Атанас Шалапатов 1944 – 1945 г.
 • 38 Кап. I ранг Ангел И. Папазов 1945 – 1946 г., 1949 – 1955 г.
 • 39 Кап. II ранг Васил Х. Кутевски 1946 – 1947 г.
 • 40 Кап. II ранг Димитър Е. Минков – 1947 г.
 • 41 Кап. II ранг Бранимир Орманов 1947 – 1948 г.
 • 42 Кап. II ранг Стефан Николов 1948 – 1949 г.
 • 43 Кап. I ранг Методи Д. Мутафов 1956 – 1959 г.
 • 44 Контраадмирал Дичо Узунов 1959 – 1972 г.
 • 45 Контраадмирал Чавдар Манолчев 1972 – 1975 г.
 • 46 Кап. I ранг Петко Й. Халачев 1975 – 1976 г.
 • 47 Кап. I ранг Емил Станчев 1976 – 1982 г.
 • 48 Кап. I ранг Румен Попов 1982 – 1990 г.
 • 49 Кап. I ранг Минчо Бакалов 1990 – 1996 г.
 • 50 Кап. I ранг Михаил Д. Йонов 1996 – 1998 г., 2000 – 2001 г.
 • 51 Кап. I ранг доц. д-р Иван Йорданов 1998 – 2000 г.
 • 52 Кап. I ранг Станко Станков 2002 – 15 ноември 2007 г.
 • 53 Кап. I ранг Димитър Ангелов 15 ноември 2007 – 26 май 2011 г.
 • 54 Кап. I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров 27 май 2011 г.

ИзточнициРедактиране

 1. Циркуляр №7/16 януари 1881 г.
 2. ДВИА, Ф. 1, оп.1, а.е. 24.
 3. Кожухаров, А. Портретът на капитан-лейтенант Александър Конкевич. // Историческо бъдеще, 2012, №1 – 2, с. 232 – 237.
 4. Кожухаров, А.Н., Емелин, A. Павел Машнин – един от основателите на българския военен флот (1879 г.). // Минало, кн. 4, 2010, с. 4 – 9.
 5. ДВИА, Ф. 1042, оп 1. а.е. 3, л. 159, 55 – 56. Алфавитна книга за войници, 1896 г. Това са възпитаниците Нено Стоянов (вип. 1881 – 1887) и Никола Ангелов (вип. 1884 – 1890).
 6. Така се нарича дипломата през ХІХ в.
 7. old-www.naval-acad.bg
 8. ВММ – Варна №344 – 1959, ед. лист.
 9. Кожухаров, А.Н. За обучението и кариерата на морския офицер Димитър Карамаждраков. // Военноисторически сборник, кн. 1, 2009, с. 39 – 43.
 10. Кожухаров, А. Атестатите и зрелостните свидетелства на Морското училище (1892 – 1946 г.). // Исторически преглед, кн. 1 – 2, 2012, с. 115 – 135.
 11. Кожухаров, А.Н. За какво свидетелства личният архив на един забравен възпитаник на Морско училище? // Годишник на Военноморския музей-Варна, 2008, Том VI, с. 85 – 94.
 12. Кожухаров, А. Летците-пилоти от първата четвърт на миналия век в Алманаха на възпитаниците на Морско училище. // Морски научен форум, Т. 5, 2008, с. 161 – 168.
 13. Петров, Т., А. Панайотов и Пл. Жечев. Нагръдни знаци и значки, носени от българските подводничари. С., Издателство „БМ ТРЕЙД“, 2009, с.10; Кожухаров, А.Н. Българските офицери-подводничари през Първата световна война. // Годишник на Военноморския музей-Варна, 2009, Том VII, с. 110 – 120.
 14. Кожухаров, А. Н. За българите – възпитаници на италианското военноморско училище в Ливорно. // Стратегии на образователната и научна политика, кн. 2, 2011, с. 164 – 181.
 15. Кожухаров, А.Н. Възпитаниците на Машинното училище при Флота на Негово Величество, учили във Военноморското училище „Мюрвик“ в град Фленсбург през Първата световна война. // Военноисторически сборник, кн. 4, 2008, с. 31 – 38.
 16. Колев, К. 120 години Морско училище: хроника на една вековна традиция. Варна, ВВМУ, 2001.
 17. Кожухаров, А.Н. За началото на висшето военноморско образование в България. // Военноисторически сборник, кн. 2 – 3, 2009, с. 14 – 23.
 18. Кожухаров, А. Един почти забравен преподавател на Морско училище. // Военноисторически сборник, 2006, кн. 1 – 2, с. 67 – 70.
 19. Кожухаров, А.Н. Българската военноморска образователна система според личния архивен фонд на капитан Георги Дюлгеров. // Исторически преглед, 2009, №1 – 2, с. 215 – 224.
 20. Димоларева, М. Рибарското училище (1919 – 1933 г.). // Годишник на Военноморския музей – Варна, Т. ІV-V. Варна, Книгоиздателство „Зограф", 2005, с. 222.
 21. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 42 – 43.
 22. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 5.
 23. Кожухаров, А. Обучение на чуждестранните курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за периода от 1953 до 1991 година. // 110 години морско образование в България. Т. І. 1991, с. 14 – 16.
 24. Колев, К. 120 години Морско училище: хроника на една вековна традиция. Варна, ВВМУ, 2001.
 25. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 5.
 26. Колев, К. 120 години Морско училище: хроника на една вековна традиция. Варна, ВВМУ, 2001.
 27. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 44.
 28. Спомени на флотски ветерани, К.д.п. Орлин Станчев, 10 април 2012.
 29. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 54 – 55.
 30. ПЛАНЕТАРИУМ НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.
 31. ОЩЕ ЗА ТНТФМ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ НИ ФЛОТ ПРЕДИ 1989 Г., „Морски колекции“.
 32. ЗНАКЪТ НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ, НАРЕЧЕН „ТНТФМ“ ОТ 1988 Г., „Морски колекции“.
 33. Инж. Неделчо Вичев, изпълнителен секретар на Научно-техническите съюзи – Варна, „Kапитан I ранг доцент доктор инж. ЦВЕТАН ПАПАЗОВ, Сборник разкази и спомени от негови съвременници“, Варна, „Издателска къща Стено“, 2016, с. 40.
 34. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 56 – 57.
 35. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
 36. Механици. Съст. В. Янакиев и колектив. Изд. на ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, Варна, „Издателска къща Стено“, 2001, с. 62 – 63.
 37. Научни трудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
 38. Контраадмирал Дичо С. Узунов, Автобиография, София, 21 май 2011 г.
 39. о. р. к-н I ранг Михаил Йонов, бивш началник на ВВМУ, „Бюлетин“, Година 2, Брой 2, „Те запазиха Висшето военноморско училище Н. Й. Вапцаров“, 2006, с. 15 – 17.
 40. Колев, К. 120 години Морско училище: хроника на една вековна традиция. Варна, ВВМУ, 2001
 41. о. р. к-н I ранг Михаил Йонов, бивш началник на ВВМУ, „Бюлетин“, Година 2, Брой 2, „Те запазиха Висшето военноморско училище Н. Й. Вапцаров“, 2006, с. 15 – 17.
 42. 135 години пълен напред. Съст. Даниела Василева. Варна, „Голдпринт“ ЕООД, 2016, с. 83.

Външни препраткиРедактиране