Владо Поповски (Долно Дупени)

Disambig.svg Тази статия е за политика, юрист и историк. За политика и общинар вижте Владо Поповски (Слоещица).

Владо Поповски е политик от Северна Македония.

Владо Поповски
Владо Поповски
политик от Северна Македония
Роден
12 септември 1941 година (81 г.)
Учил вСкопски университет
Политика
ПартияСоциалдемократически съюз на Македония

БиографияРедактиране

Роден на 21 септември 1941 година в преспанското село Долно Дупени. Завършва основно образование в град Щип, а после гимназия в Скопие. През 1966 година завършва Юридическия факултет в Скопие. През 1974 година завършва магистратура в Института за социологически и политическо-правни изследвания. През 1988 година защитава докторска дисертация на тема „Уставите в македонското национално движение като индикатор за неговия държавотворен характер“. По-късно става извънреден професор по политическа социология и политическа система на Югославия. От 1991 до 1993 година е съветник на президента Киро Глигоров. Поповски е два пъти министър на отбраната в периодите 1992-1994 и 2001-2002 и министър на правосъдието между 1994 и 1997 година. От 1999 до 2001 е съветник на министър-председателя Борис Трайковски[1].

ТрудовеРедактиране

  • "Изборите и положбaтa нa грaѓaните во изборниот процес", Скопје, 1994 годинa (моногрaфия);
  • "Политичките институции и општествениот живот во стaрa Грцијa"- Скопје, 1986 годинa (моногрaфия);
  • "Прaвилaтa нa мaкедонскиот востaнички комитет од 1988 годинa", Скопје, 1979 годинa (съaвторскa студия);
  • "Мaкедонскaтa лигa и Устaвот зa идното држaвно уредувaње нa Мaкедонијa" Скопје, 1985 годинa (съaвторскa студия);
  • "Мaкедонското нaционaлно ослободително движење до ТМРО", Скопје, 1989 годинa (моногрaфия);
  • "Берлинскиот договор и неговото историско и прaвно знaчење зa Мaкедонијa", Новaя и новеишaя история номер 5 1996 годинa РАН – Москвa (стaтия);
  • "Локaлнaтa сaмоупрaвa во Републикa Мaкедонијa, Годишник нa МГУ – "Ломоносов, 1998 годинa, серијa прaво (стaтия);
  • "Мaкедонското прaшaње во документите нa Коминтернaтa (студијa и документи – том први, книгa – eден и двa – Историски фaкултет при Московскиот универзитет" "Ломоносов" и НИП "Ѓурѓa", Скопје 1999 годинa.

БележкиРедактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1192-1193. (на македонска литературна норма)
Траян Гоцевски министър на отбраната (4 септември 1992 – 21 декември 1994) Благой Ханджиски
Туше Гошев министър на правосъдието (20 декември 1994 – 29 май 1997) Георги Спасов
Владо Бучковски министър на отбраната (26 ноември 2001 – 1 ноември 2002) Владо Бучковски