Влакнеста оптика е общ термин, който може да се отнася до оптиката и до техниката. Това е или

Оптични схеми на влакнесто оптичен лазер и усилвател

Според друго определение това е науката за предаване на данни, глас и образи чрез преминаването на светлина през оптични влакна. В далекосъобщенията оптичната технология все повече измества медните кабели в телефонните линии и компютърните мрежи. Оптичните влакна са основен компонент в ендоскопията и други методи за наблюдение.[1]

Към устройствата на влакнестата оптика се отнасят лазери, усилватели, мултиплексори, демултиплексори и други. Към компонентите на влакнестата оптика се отнасят изолатори, огледала, конектори, разклонители и др. Основата на влакнесто-оптичната система е неговата оптична схема – наборът от компоненти, поставени в определен ред. Оптичните схеми могат да са отворени и затворени, с наличие или не на обратна връзка.

Източници редактиране

  1. Fiber optics | Definition, Inventors, & Facts // Encyclopedia Britannica. Посетен на 12 юли 2022. (на английски)