Влаковият обир е престъпление, извършвано от средата до края на 19 век.

Обичайната практика за влаковите обирджии е била пътниците да предадат ценните принадлежности, които носят (обикновено бижута или валута)

Един от най-известните влакови обирджии е Джеси Джеймс.

Вижте същоРедактиране