Водните пътища са водни басейни, като морета, реки, езера и канали, които са годни за корабоплаване. Те трябва да имат достатъчна дълбочина и ширина, за да позволяват преминаването на плавателни съдове, и течението в тях трябва да бъде с умерена скорост. Ако по дължината на водния път има прегради, като бързеи или водопади, трябва да има изградени съоръжения за тяхното заобикаляне, като шлюзове или корабоподемници.

Карта на вътрешните водни пътища в Европа