Водоливник, среща се и гаргойл (на английски: gargoyle; на френски: gargouille; на латински: gula – „гърло“) в архитектурата е каменна декоративна скулптура за отвеждане на вода с гротескно изображение на фантастично същество. Характерни са най-вече за готиката.

Richebourg gargouilles01.jpg

ПредназначениеРедактиране

Предназначението им е да отвеждат стичащата се от покрива на сградата дъждовна вода (най-често през отвор в гърлото) встрани от основите. Гаргойлите или водоливниците не са фигури с чисто декоративно предназначение, за разлика от статуи или други архитектурни елементи, изобразяващи фантастични същества като т. нар. „hunkey punks“. Гаргойлите са характерен белег на готическите постройки, но се срещат често като елемент в сгради от викторианската епоха, в частност в неоготически строежи.

Значение на образитеРедактиране

Вероятно готическите водоливници, изобразяващи фантастични същества, както и декоративните hunkey punks имат апотропейна функция, тоест самите създатели на скулптурите са вярвали, че подобни изображения имат способността да отблъскват зли сили.

По-късно, през ранния Ренесанс, тези суеверия започват да бъдат осмивани.[1],[2]

ГалерияРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. // М. М. Бахтин. Собрание сочинений. Т. 4(2). М.: Языки славянских культур, 2010. – 752 с. с. 49. (рус.)
  2. М. Бахтин: „Резкое преувеличение рта – основной традиционный прием внешнего оформления комического облика“ с. 349 (рус.)