Военна болница (София)

болница

Многопрофилна болница за активно лечение – София към ВМА е част от болничната мрежа на Военномедицинска академия. Болницата е правоприемник на Военна болница София.

Многопрофилна болница за активно лечение – София
Red Cross icon.svg
VMA MBBAL Sofia.jpg
Местоположение София, България
Основана 1891 г.
Уебсайт www.vma.bg
Многопрофилна болница за активно лечение – София в Общомедия
Входа на поликлиничната част на МБАЛ-София към ВМА

ИсторияРедактиране

Болницата е основана с Приказ (Указ) на военния министър №439 от 9 септември 1891 г. под името Софийска обща гарнизонна болница. За завеждащ на болницата е назначен д-р Георги Золотович.

С влизане в сила на Закона за въоръжените сили през 1891 г. болницата се преструктурира като Първа софийска дивизионна болница. Под това име съществува през периода 1892 – 1918 г.

През 1919 г., с настъпването на мира, болницата се преименува на Общоармейска военна болница, но през 1920 г. е закрита и преминава подразпореждането на Дирекцията на народното здраве.

През 1924 г. Общоармейската военна болница е възстановена като самостоятелно лечебно заведение. През 1934 г. болницата е преименувана в Общоармейска болница, а през 1938 г. – в Общовойскова болница. През 1951 до 1953 г. се нарича Централен военен госпитал, а в периода 1954 – 1960 г. – Общоармейска болница.

През периода 1960 – 1988 г. болницата се разраства до Висш военномедицински институт. В състава му се включват и катедри, третиращи по-широк кръг здравни проблеми (извън чисто военновременните), като застъпват почти цялата клинична сфера (с изключение на акушерство, гинекология и педиатрия).

Със създаването на Военномедицинска академия, болницата влиза в състава ѝ като структурно звено[1].

Болницата е разположена в сграда на ул. Св. Георги Софийски в София.

СтруктураРедактиране

Понастоящем болницата е с началник генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS и се състои от[2]:

  • Консултивно-приемно отделение (Поликлиника) с началник д-р Иван Христев
  • Диагностични звена и лаборатории:
    • Клинична лаборатория и имунология с началник доц. д-р Любомир Митев
    • Микробиология с началник доц. д-р Иванка Гергова
    • Вирусология с началник полковник доц. Методи Кунчев
    • Химикотоксикологична лаборатория с началник доц. д-р Васил Атанасов
    • Образна диагностика с началник доц. д-р Лъчезар Петров
    • Обща и клинична патология с началник д-р Албена Факирова
    • Съдебномедицинска експертиза с началник д-р Цветелин Гатев
    • Болнична аптека с началник магистър-фармацевт Мария Илиева-Петрова
  • Хирургични клиники
    • Ендоскопска хирургия с началник полковник доц. д-р Пламен Иванов
    • Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология с началник проф. д-р Никола Владов
    • Първа клиника по коремна хирургия с началник доц. Ивелин Такоров
    • Втора клиника по коремна хирургия с началник проф. д-р Кириен Кьосев
    • Съдова хирургия с началник проф. д-р Кузман Гиров
    • Гръдна хирургия с началник проф. д-р Деян Йорданов
    • Неврохирургия с началник полковник проф. д-р Тихомир Ефтимов
    • Пластична хирургия с началник полковник доц. д-р Владимир Василев
    • Орална хирургия с началник д-р Атанаска Чешмеджиева
    • Ортопедия и травматология с началник проф. Неделчо Цачев
    • Обща урология с началник проф. д-р Светослав Николов
    • Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия с началник проф. д-р Илия Салтиров
    • Обща и онкологична гинекология с началник проф. Стефан Ковачев
    • Очни болести с началник проф. д-р Лъчезар Войнов
    • УНГ с началник проф. Венцислав Цветков
    • Операционен център с началник доц. д-р Христо Лозанов
    • Анестезиология и интензивно лечение с началник чл.-кор. проф. д-р Николай Петров
    • Мултипрофилно спешно отделение с началник подполковник д-р Цветко Цветков
  • Терапевтични клиники
    • Кардиология с началник полковник проф. Ивайло Даскалов
    • Гастроентерология с началник проф. Крум Кацаров
    • Ендокринология с началник проф. д-р Ивона Даскалова
    • Белодробни болести с началник доц. Милена Енчева
    • Нервни болести с началник доктор Кана Принова
    • Функционална диагностика на нервната система с началник проф. Екатерина Титянова
    • Инфекциозни болести с началник полковник доц. Георги Попов
    • Хематология с началник проф. д-р Юлиан Райнов
    • Медицинска онкология с началник доц. д-р Жасмина Михайлова
    • Нефрология с началник проф. д-р Райна Робева
    • Диализно лечение с началник д-р Мария Хринчева
    • Ревматология с началник д-р Бойчо Опаранов
    • Дерматология с началник д-р Весел Кантарджиев
    • Физикална и рехаблитационна медицина с началник
    • Психиатрия и военна психология с началник подполковник доц. д-р Данчо Дилков
    • Спешна токсикология с началник проф. д-р Камен Канев
    • Интензивна терапия с началник проф. Константин Рамшев
    • Вътрешни болести с началник доц. Недялко Григоров
    • Център по трансфузионна хематология с началник проф. д-р Румен Попов

ИзточнициРедактиране

  1. История на Военномедицинска академия. второ преработено и допълнено издание. София, ВМА, 2004. ISBN 954-739-586-6.
  2. МБАЛ София. ВМА. // Посетен на 13.9.2020 г..