Военна повинност представлява задължително участие на част от населението (обичайно мъжете) във въоръжените сили на дадена страна за определен период от време.

  Без въоръжени сили
  Без военна повинност
  Смятат да премахнат военната повинност
  Военна повинност, но за по-малко от 40% от мъжете във възрастовата група (или 20% от възрастовата група въобще).
  Военна повинност
  Няма данни

Съществува още от Античността и съществува в много държави и днес под различни имена (например „служба на нацията“).

В България съществува още от обявяването на независимостта и е отменена на 1 януари 2008 г.

Войниците, родени през определена година и влизащи във войската поради военна повинност през определена година, се наричат набор. Впоследствие терминът „набор“ се използва за хора, родени през една и съща година. Всеки войник, влизащ в армията по този начин, преди това се нарича наборник.

Обикновено през военна повинност минават млади мъже, но при нужда възрастовата граница се разширява. Например Нацистка Германия създава в последните си години т.н. Фолксщурм, в който се включват мъже между 16 и 60 години. Пример за военна повинност в съвремието на мъже между 18 и 60 години може да се види и в Украйна след Руско нападение над Украйна придружена със забрана за напускане на страната. [1]

Военната повинност е спорна, защото наборниците могат да имат религиозни, политически или морални причини да не желаят да служат. Ако правителствата решат да не зачетат това, това може да доведе до протести и емиграция на наборниците. Освен това повечето страни се нуждаят от модерна войска, която не може да се постигне чрез няколкогодишна повинност. Така много страни днес отменят военната повинност, но оставят възможността си да я възстановят във военно време, за да се набере голяма армия.