Волумниите са патрицииска и плебеиска фамилия от gens Volumnia.

Известни от фамилията:

Жени:

  • Волумния, римска артиска и танцьорка 1 век пр.н.е.