Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“ [1] (II АЕГ) е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език и задължителен втори чужд език по избор: немски, испански или руски език.

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“
Second English Language School „Thomas Jefferson“
Информация
Седалище София, София-град,
Flag of Bulgaria.svg България
Основаване 1991
Вид езикова гимназия
Министерство на образованието, младежта и науката
Директор Емилия Лазарова
Публични характеристики
Девиз "Утре сме ние"
Навигация
Адрес ул. Траянова врата №26
Сайт 2els.com

ИсторияРедактиране

Съвременната история на училището се гради както на традициите в българското образование, така и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети, използването на високи технологии, работа по международни програми, реализиране на възпитаниците и непрестанна квалификация на преподавателите. Доскоро гимназията се намираше на ул. „Пловдив“ 20 в кв. „Западен парк“, но се наложи разширяване на сградния фонд и на материалната база с оглед на порасналите обществени нужди и престиж на това езиково средище.

Убеждение на учителите и на учениците от II АЕГ е, че чуждите езици премахват много от препятствията между хората, позволяват им да общуват, да работят заедно, да увеличат мобилността си и че всеки чужд език е средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора, че езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

Основен приоритет в ежедневната работа на преподавателите от гимназията е формирането на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в условията на пазарна икономика чрез:

 • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • изграждане на свободна, морална и инициативна личност;
 • стимулиране изучаването на чужди езици;
 • опознаване културата на държавите от ЕС.

В гимназията се кандидатства след завършен 7. клас по условията на Наредба № 11/ 2005 г. на МОН.

Доверието на родители и ученици към високо квалифицираните преподаватели и към техния съвременен начин на обучение води до увеличаване броя на учениците в гимназията. Във 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ се обучават повече от 1100 ученици, организирани в 35 паралелки от 8. до 12. клас.

Педагогически съставРедактиране

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора – г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност – г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 57 учители и 30 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОМН по изработването на различни държавните образователни стандарти, материали за национално външно оценяване, национални състезания и олимпиади, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература. Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други – базови учители към СУ „Св. Климент Охридски“.

Материална базаРедактиране

Втора английска езикова гимназия се намира в район „Триадица“ на ул. Траянова врата 26. Близо е до Национален дворец на културата и до пазар „Иван Вазов“.

Гимназията се помещава в новата сграда от 2011 г., която е последното новопостроено училище през последните 20 години. В новото училище освен класните стаи и чуждоезиковите кабинети има интерактивни дъски, голям физкултурен салон, фитнес, танцова зала, библиотека и външни спортни игрища за 4 вида спорт.

Ученически ПарламентРедактиране

Ученическият парламент на 2 АЕГ е основан на 30.10.2008 г. от ученици в тогавашните 9е и 9б клас, с помощта на педагогическия съветник на училището – К. Миланова. Основните цели и принципи на парламента са формирането на активно граждаско поведение у учениците, да създава интелигентни, националноотговорни и глобалномислещи млади хора, да кара хората да повярват, че те са промяната, а промяната на света, започва от самите тях.

От 2008 г. до сега, Ученическият парламент работи изключително усърдно, като това са някои от основните дейности: популяризиране и утвърждаване на Парламента като авторитетен и надежден партньор във всички дейности на училищния живот; подобряване на психоклимата в училище, участие в писане и изпълнение на проекти; провеждане на кръгли маси и редовни дискусии с Президентството на Република България.

Проведени са кампании за превенция на насилие, зависимости, СПИН, трафик на хора и рак на гърдата. Написани и спечелени са три проекта към ЕС, като: „Да спрем трафика на хора“; „Към Европа без тютюнев дим“; Работа с деца без родителски грижи и деца в неравностойно положение, и други благотворителни дейности.

До момента Ученическият парламент на 2 АЕГ работи по комисии:

 • Ученически вестник „Утре Сме Ние“ – Редактори: Ема-Мария Георгиева; Сенжана Миланова
 • Благотворителност – Координатори: Магдалена Михайлова, Румяна Симеонова
 • ПР и Реклама – Координатори: Елизабет Ценкова, Румяна Симеонова
 • Превенции – Координатори: Ема-Мария Георгиева, Сенжана Миланова
 • Проекти – Координатори: Сенжана Миланова
 • Етична Комисия
 • Клуб „Здраве“ – Координатори: Магдалена Михайлова

Председатели на Ученически Парламент на 2 АЕГ от 2008 г. до сега:

- Ема Русева (учредител и заместник-председател на УП; по настоящем студент в [[[УНСС]]])

 • Карина Делчева (втори председател на УП, по настоящем студент в University of Bath)
 • Румяна Пенева (трети председател на УП)
 • Ема-Мария Георгиева (заместник-председател на УП)
 • Ралица Андреева (четвърти председател на УП)
 • Алиса Евтимова (пети председател на УП)
 • Георги Златев (шести председател на УП)

ИзточнициРедактиране